TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Diğer Tüm Kitaplar

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın Yeri:  ANKARA

Sayfa Sayısı: 1355

Giriş
230
Sunuş

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen ve madencilik ve çevre ile ilgili bilimsel bir etkinlik olan Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu`nun (ISME 2017) altıncısı, 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde Bodrum Kefaluka Resort Otel`de düzenlenecektir.

Bildiriler kitabı, ISME2017`de sunulmak üzere, hakemlik süreci sonucunda kabul edilmiş bildirileri içermektedir. Sempozyum sırasında 68`i sözlü ve geri kalanı poster olmak üzere toplam 108 bildiri sunulacaktır. ISME2017 katılımcılarının, çevreye duyarlı madencilik uygulamalarındaki yenilikleri ve yeni teknikleri tartışmak, madencilik sektörü temsilcileri ile yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesinde yeni gelişmeleri paylaşmak, mühendislik problemlerini belirlemek ve son olarak, aşağıdaki konularda önerilerde bulunmak üzere sempozyumda bir araya getirilmesi amaçlanmıştır:

 

-Çevre odaklı sürdürülebilir madencilik

-Madencilik ve metalurji alanlarında çevre dostu yöntemler ve uygulamalar

-Asit maden drenajı, hidrometalurjik uygulamalar ve çevresel etkiler

-Atık yönetimi ve geri dönüşüm

-Jeotermal kaynaklar ve çevresel etkiler

-Maden sahalarının rehabilitasyonu

-Atık işleme tesislerinin kontrolü, otomasyonu ve ekonomisi

-Çevresel etkilerin izlenmesi ve kontrolü

-Çevresel risk yönetimi

-Madencilik uygulamalarının hava, su ve toprak kalitesi, flora ve fauna ve sosyo-ekonomik çevre üzerine etkileri

 

Editörler, ISME2017`nin gerçekleşmesine olanak sağlayan Sempozyum Yürütme Kurulu ve Uluslararası Bilim Kurulu üyelerine içten teşekkürlerini ve şükranlarını sunar. MMO`nın mali ve lojistik desteğinin yanı sıra, madencilik sektörünün önemli kuruluşları, yaptığı değerli maddi katkılardan ötürü sempozyumun başarısında pay sahibidir. Sempozyumun medya ortaklarına da desteklerinden dolayı minnettar kalınmıştır.

Sempozyum boyunca ifade edilen fikirler ve tartışılan konuların, sürdürülebilir madencilik ve sürdürülebilir çevreyi ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmayı kesintisiz devam ettirmek isteyenlere ilham kaynağı olmasını umut ediyoruz.

 

Son olarak, Maden Mühendisleri Odası tarafından yakın gelecekte düzenlenecek olan 7. Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu`nda buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

Prof. Dr. Taki GÜLER

Prof. Dr. Murat ERDEMOĞLU

Ercan POLAT

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar