TMMOB Maden Mühendisleri Odası

HAKKIMIZDA

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile kurulmuştur. TMMOB Maden Mühendisleri Odası ’da TMMOB bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 6235 sayılı TMMOB Kanunu “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.”


TMMOB Maden Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) maden mühendislerinin mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla bağımsız ve tarafsız olarak maden mühendislerine verilecek meslek içi eğitimleri üyelerin taleplerini de göz önünde bulundurarak planlamakta, duyurusunu yapmakta ve eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Sürekli Eğitim Merkezi
Okunma Sayısı: 970
Yayın Tarihi: 28.05.2023