TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    37.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (18.02.2008 - 24.02.2008)

      

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin otuzyedincisi 18 Şubat 2008  tarihinde Odamız 50.Yıl Eğitim Salonlarında yapılan açılış konuşmaları ile başlamış ve 24 Şubat 2008 günü saat 10.00 da yapılan sınavla sona ermiştir.

Eğitime; 10‘u bayan, 65‘i bay olmak üzere 75 meslektaşımız katılmaktadır.Katılımcıların 35‘i çalışan, 40‘ı ise çalışmayan üyelerimizdir.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi

 

Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 16:57:43

Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:39:08
Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:40:09
Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:40:56
Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:41:58
Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:42:50
Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:43:29
Güncellenme Zamanı: 23.02.2008 17:44:25