TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İMZA KAMPANYASI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MADEN ve CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİNE KADRO VERİLMELİDİR İMZA KAMPANYASI

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA

T.C. AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

İL ÖZEL İDARELERİNE  BELEDİYELERE

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MADEN ve CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİNE KADRO VERİLMELİDİR

1980 sonrası uygulanan neo-liberal politikalar sonucunda sosyal devlet politikalarından vazgeçilmiş, üretimci kamu kurum ve kuruluşlarının üstlenmiş oldukları üretim görevleri günbegün özel sektöre devredilmiştir. Üretim sürecinden çekilen kamu kurum ve kuruluşlarının yeni rolünün denetleme ve düzenleme olacağı belirtilmiş, ancak bu görev de tam anlamıyla hiçbir zaman yerine getirilmemiştir.

1980 Sonrası yaşanan 41 yıllık süreçte madenciliğe yön veren Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş., Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş., Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. özelleştirilerek kapatılmış, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Eti Maden İşletmeleri ise son derece küçültülerek, adeta birer genel müdürlükten ibaret hale getirilmiştir.

Söz konusu kamu kurum ve kuruluşları geçmiş dönemlerde mühendislerin istihdamında başat bir rol oynamış, yüzlerce maden ve cevher hazırlama mühendisi istihdam etmişlerdir. Bu işletmelerde çalışan meslektaşlarımız üniversitelerde edindikleri teorik bilgileri uygulayarak, geliştirerek bilgi ve deneyimlerini sektörün hizmetine sunmuş, bilimsel ve teknik gelişmelere uygun modern madenciliğin ülkemizdeki ilk uygulamalarına öncülük etmişler, madenciliğinin gelişmesine uzun yıllar büyük katkı sağlamışlardır.

Günümüzde ise kamu madencilik kurum ve kuruluşları maden mühendisi istihdamı konusunda uzun süredir kayda değer bir kadro talebinde bulmamakta, maden ve cevher hazırlama mühendisi istihdamından uzak durdukları görülmektedir. 

Bu durumun, faaliyetlerinin belirli alanlarında maden mühendisliği disiplinin gerekli olduğu Devlet Su İşleri, Karayolları, Devlet Demir Yolları ve yerel yönetimler gibi altyapı yatırımlarını yürüten kuruluşların ilgili birimleri için de geçerli olduğu görülmektedir.

Kamusal denetim ve düzenleme alanında da durum farklı değildir. Denetleyici ve düzenleyici kurumlardan olan Maden ve Petrol İşleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar, yürüttükleri teknik gözetim ve denetim görevlerini sağlıklı yürütebilmek için ne kurumsal yapılarını günün koşullarına uyarlayabilmişler, ne de gerekli sayıda maden mühendisi istihdam ederek denetleme ve düzenleme görevlerinin etkinliğini artırabilmişlerdir.

Merkezi atama yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına 2015 yılından itibaren 183 maden mühendisi ve (0) SIFIR cevher hazırlama mühendisi ataması yapılmıştır. Buna karşılık 2015’den itibaren üniversitelerin maden ve cevher hazırlama bölümlerini tamamlayarak Odamıza kayıt olan mühendis sayısı 4640 olarak gerçekleşmiştir. Mezun olan meslektaş sayısı bunun daha da üstündedir. Odamıza kayıt yapan meslektaş sayısı ile merkezi atama sayılarını karşılaştırdığımızda oranın yaklaşık %3,9 olarak gerçekleştiği ve bu oranın hiç de iç açıcı olmadığını görmekteyiz. Bu nedenlerle madencilikle doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi atama yoluyla ataması yapılacak maden ve cevher hazırlama mühendisi sayıları artırılmalıdır.

Bütün bu olumsuzlukların farkında olan, en verimli yıllarını üniversitelerde eğitim alarak değerlendiren, bilimsel ve teknik bilgilerle donanarak maden mühendisliği mesleğini yapmaya hak kazanmış bulunan biz genç mühendisler, gerçek sahibi halkımız olan tükenebilir maden zenginliklerimizin;

  • Aranması, bulunması, projelendirilmesi, çıkartılması, zenginleştirilmesi, pazarlanması, terk edilmesi ve planlanması işlemlerinin bilimsel–teknik gelişmelere uygun, insana ve doğaya saygılı bir biçimde yapılabilmesi için,
  • Doğal kaynaklarımızın olması gerektiği gibi -insana ve doğaya saygılı bir biçimde- ekonomiye kazandırılabilmesi için,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği bakımından çalışanların sağlıklı çalışma hakkı çerçevesinde önlemlerin alınabilmesi için,
  • Devletin denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin gerektiği gibi yürütülebilmesi için

Madencilikle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına Merkezi Atama ile Maden ve Cevher Hazırlama Mühendislerinin atanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

İmza Formu
Katılanlar
Toplam 2.116 adet.
Adı Soyadı Meslek İl
Mehmet Tuğran Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Aydın
Şevval Toraman Diğer Meslek (Gıda mühendisi) Samsun
Kürşad Ceylan Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
ERKAN GÜNGÖREN Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim BALIKESİR
BÜŞRA HÜLYA KAYNAR Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İZMİR
Deniz Şahin Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim Malatya
Harun Karagöl Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim ŞIRNAK
Kartal Altiner Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim Burdur
Ahmet Nuri Şensoy Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Afyonkarahisar
Leyla Özer Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Malatya
Sercan varak Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Adana
RIDVAN ERGİN Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Karaman
Şükrü Uçkun Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Malatya
Aybars ağar Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
Nahit Yılmaz Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Muhammet Cengiz Aktop Diğer Meslek (Maden mühendisiliği öğrencisi ) Aydın
M. Tayfun Özuslu Diğer Meslek
Emrullah Bolat Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
Şahin bora bulduk Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim İstanbul
Hakan Öztürk Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Manisa
GİZEM ALTUN Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim Ankara
YALÇIN ATAK Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim ANKARA
Hazım Evren Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim
Ceren Şahin Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İzmir
MUSTAFA Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İZMİR
AYKUT Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İZMİR
Esra Öztürk Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İzmir
Zeki Beşirli Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İSTANBUL
Fatih Özdemir Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Gümüşhane
Huseyin Aktaş Diğer Meslek (İnşaat mühendisi) Ankara
Pakize Kutlu Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim
Recep Fazıl Ersoy Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İzmir
Bülent Baysal Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İzmir
Engin Cönge Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Kayseri
İsmail ÖZGEN Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Ömür. Gürkan Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İzmir
Metin onan Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Zonguldak
Bekir Erdem Öztürk Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
salih DEMİR Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim ankara
Celal Karpuz Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
Muharrem Dagli Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Bursa
Mehmet rauf gündüz Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Nevşehir
Selçuk ŞİMŞEK Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İSTANBUL
Sadık ALDATMAZ koca Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Adana
Meliz yener Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Balıkesir
Gülefer Mete Diğer Meslek İzmir
Mustafa Yörükoğlu Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim ANKARA
GülhanGürler Diğer Meslek (Elektrik Mühendisi ) İZMİR
Selçuk Serkan Dönmez Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Kütahya
Uğur Gürel Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Çanakkale