TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Tarihçesi

1954 yılında kurulan TMMOB, Odamızın da içinde bulunduğu 10 meslek Odasından oluşmuştur. Odamızın 1955 yılında gerçekleştirilen ilk genel kurulunda Zonguldak Şubemizin oluşturulmasına karar verilmiştir. İTÜ‘den mezun olanlarla birlikte artan üye sayısı İstanbul‘da bir temsilcilik açmayı zorunlu kılmıştır. 15. dönem yönetim kurulu Odamızın ilk temsilciliğini tavşanlı ve İstanbul‘da oluşturmuştur. İlk İstanbul İl temsilcisi olarak Namık Esmer görevlendirilmiştir. O tarihlerde İstanbulda ikamet eden 97‘si maden mühendisi olmak üzere 143 üyemiz bulunmaktaydı.

Daha sonra İstanbul İl Temsilcisi olarak Hüseyin Özlütaş, İlhan Kanpolat, zahide Öğüt, O.Tayfun Mater görev almışlardır.

34. Genel Kurul alınan kararından sonra İstanbul İl Temsilciliğinin Şubeleşmesi çalışmalarına başlanmıştır. 34. dönem Yönetim Kurulunun 29 mart 1994 tarih ve 4/2 sayılı kararı ile;

O. Tayfun Mater, Hüseyin Zanbak, Ümit İzibelli, Ayşim Gümüşeli ve  İsmail Yıldırım geçici yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır.

İstanbul Şubesi Geçici Yönetim Kurulu 12.09.1994 tarihindeki ilk toplantı sonrasında görev dağılımı şu şekilde olmuştur.

İstanbul Şube Gecici Yönetim Kurulu

Başkan: O. Tayfun Mater
Yazman Üye: Hüseyin Zanbak
Sayman Üye:Ayşim Gümüşeli
Üye: Ümit İzibelli
Üye: İsmail Yıldırım

İstanbul Şubemizin 21-22 Ekim 1994 tarihinde İTÜ Maden Fakültesinde yapılan 1. Olaganüstü Genel Kurulunda belirlenen yönetim kurulu 28 Ekim 1994 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Başkan: prof.Dr. Ergin Arıoğlu
Yazman Üye: O. Tayfun Mater
Sayman Üye: İsmail Yıldırım
Üye: İ.Ferit Güneş
Üye: Öner Yılmaz

 

26-27 Ocak 1996‘da yapılan 1. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir: 

1. Dönem (1996-1998) Yönetim Kurulu

Başkan : Prof.Dr.Ergin Arıoğlu
Yazman : Tayfun Mater
Sayman : Muammer Çınar
Üye : Ferit Güneş
Üye : A. Ekrem Yüce

Yedek Üyeler
Alim Gül
K.Erkin Karaözbek
Ümit İzibelli
Hüseyin Zanbak
Nuray Tokgöz

 

24-25 Ocak 1998‘de yapılan 2. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

2. Dönem (1998-2000) Yönetim Kurulu

Başkan : Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU
2. Başkan : Y.Doç.Dr. Ekrem YÜCE
Yazman : Tayfun MATER
Sayman : Cumhur AR1CAN
Üye : Ferit GÜNEŞ
Üye : Ümit İZİBELLİ
Üye : Hüseyin ZANBAK

 Yedek Üyeler
Ataç Başçetin
Nuray Tokgöz
İsmet Katırcıoğlu
İnan Genç
Alim Gül
Nursun Şirvancı
Kamber Bilgin

29-30 Ocak 2000‘de yapılan 3. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

3. Dönem (2000-2002) Yönetim Kurulu

Başkan: Dr.Y.Müh.A.Ekrem Yüce
II.Başkan: Doç.Dr. Ali Kahriman
Yazman: Tayfun Mater
Sayman: Cumhur Arıcan
Üye: Erkin Karaözbek
Üye: Kemal Değirmendereli
Üye: Hüseyin Zanbak

Yedek Üyeler
Ümit İzibelli
İ.Ferit Güneş
Nuray Tokgöz
İsmet Katırcıoğlu
Nursun Şirvancı
Hakan Tunçdemir
Ayşe Koç

 

19-20 Ocak 2002‘de yapılan 4. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:   

4. Dönem (2002-2004) Yönetim Kurulu

Başkan: Dr.Y.Müh.A.Ekrem Yüce
II.Başkan: Öner Yılmaz
Yazman: Tayfun Mater
Sayman: Cumhur Arıcan
Üye: Erkin Karaözbek
Üye: Hüseyin Zanbak
Üye: Baran Eroğlu

Y.Üye:Kemal Değirmendereli
Y.Üye:Ferit Güneş
Y.Üye:M.Kemal Kaynar
Y.Üye:Tansel Doğan
Y.Üye:Mesut Erkan
Y.Üye:Levent Kırbıyık
Y.Üye:Dr.Yük.Müh. Ataç Başçetin

 

17-18 Ocak 2004‘de yapılan 5. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

5. Dönem (2004-2006) Yönetim Kurulu

Başkan: Dr.Y.Müh.A.Ekrem Yüce
II.Başkan: Öner Yılmaz
Yazman: Tayfun Mater
Sayman: Cumhur Arıcan
Üye: Baran Eroğlu
Üye: Kemal Kaynar
Üye: Mesut Erkan

Y.Üye: Şeyda Çağlayan
Y.Üye:Erkin Karaözbek
Y.Üye:Hüseyin Zanbak
Y.Üye:Ferit Güneş
Y.Üye:Muharrem Tepe
Y.Üye:Melih Çelikkol
Y.Üye:Besim Ertem

27-28 Ocak 2006‘da yapılan 6. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

6. Dönem (2006-2008) Yönetim Kurulu

Başkan: Dr.Y.Müh.A.Ekrem Yüce
II.Başkan: Melih Çelikkol
Yazman: Tayfun Mater
Sayman: Cumhur Arıcan
Üye: Baran Eroğlu
Üye: Mesut Erkan
Üye: Şevket Koruç

Y.Üye: Erkin Karaözbek
Y.Üye: Öner Yılmaz
Y.Üye: Kemal Kaynar
Y.Üye: Hüseyin Zanbak
Y.Üye: Ümit Özer
Y.Üye: Muharrem Tepe
Y.Üye: Deniz Öztaş

19-20 Ocak 2008‘da yapılan 7. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

7. Dönem (2008-2010) Yönetim Kurulu

Başkan: Dr.Y.Müh.A.Ekrem Yüce
II.Başkan: Melih Çelikkol
Yazman: Tayfun Mater
Sayman: Mesut Erkan
Üye: Ümit İzibelli
Üye: Burhan Erdim
Üye: Ayşe Koç

Y.Üye: Cumhur Arıcan
Y.Üye: Baran Eroğlu
Y.Üye: Öner Yılmaz
Y.Üye: G. Şevket Koruç
Y.Üye: M.Kemal Kaynar
Y.Üye: Hüseyin Ilgaz
Y.Üye: İ. Ferit Güneş

 

23-24 Ocak 2010‘da yapılan 8. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

8. Dönem (2010-2012) Yönetim Kurulu

Başkan: Doç.Dr.A.Ekrem Yüce
II.Başkan: Selim Akyıldız
Yazman: Tayfun Mater
Sayman: Mesut Erkan
Üye: Burhan Erdim
Üye: Hürriyet Demirhan
Üye: Ertunç Karaduman

Y.Üye: Nedret Durukan
Y.Üye: Cumhur Arıcan
Y.Üye: Öner Yılmaz
Y.Üye: M.Kemal Kaynar
Y.Üye: Bülent Şentürk
Y.Üye: Sabri Sarıfakioğlu
Y.Üye: Hakan Alaca

 

21-22 Ocak 2012‘de yapılan 9. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

9. Dönem (2012-2014) Yönetim Kurulu

Başkan: Nedret Durukan
II.Başkan: Bülent Şentürk
Yazman: Hürriyet Demirhan
Sayman: Mesut Erkan
Üye: Süleyman Kurt
Üye: Burhan Erdim
Üye: Baran Eroğlu

Y.Üye: Mehbup Turan
Y.Üye: Selim Akyıldız
Y.Üye: Selçuk Şimşek
Y.Üye: Erdinç Selimoğlu
Y.Üye: N.Alpin Mütevellioğlu
Y.Üye: C.Hüsnü Ünal
Y.Üye: Mehmet Uygur

 

11-12 Ocak 2014‘te yapılan 10. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

10. Dönem (2014-2016) Yönetim Kurulu

Başkan: Nedret Durukan
II.Başkan: N.Alpin Mütevellioğlu
Yazman: Hürriyet Demirhan
Sayman: Selçuk Şimşek
Üye: Burhan Erdim
Üye: Zeynep Sertabipoğlu
Üye: Büşra Ertuğrul

Y.Üye: C.Hüsnü Ünal
Y.Üye: Mehmet Makar
Y.Üye: Bülent Şentürk
Y.Üye: Mesut Erkan
Y.Üye: Selim Akyıldız
Y.Üye: Mehmet Uygur 
Y.Üye: Erdinç Selimoğlu

 

16-17 Ocak 2016‘da yapılan 11. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

11. Dönem (2016-2018) Yönetim Kurulu

Başkan  : Mesut Erkan
II. Başkan : Büşra Ertuğrul
Yazman : Mehmet Makar
Sayman : Selçuk Şimşek
Üye  : Ümit İzibelli
Üye  : N. Alpin Mütevellioğlu
Üye  : Mahir Taylan Köylüoğlu

Y.Üye: Arzu Oğuzkurt Doğan
Y.Üye: Hande Karahan
Y.Üye: Selim Akyıldız
Y.Üye: C.Hüsnü Ünal
Y.Üye: Hürriyet Demirhan
Y.Üye: Baran Eroğlu
Y.Üye: Mehmet Uygur

 

13-14 Ocak 2018‘de yapılan 12. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

12. Dönem (2018-2020) Yönetim Kurulu 

Başkan  : Mesut Erkan
II. Başkan : Ümit İzibelli
Yazman : Mehmet Makar
Sayman : Selçuk Şimşek
Üye  : Büşra Ertuğrul
Üye  : Muharrem Tepe
Üye  : N. Alpin Mütevellioğlu

Y.Üye: Mehmet Uygur
Y.Üye: H.Baran Kırmaç
Y.Üye: Hamit Gayretli
Y.Üye: C.Hüsnü Ünal
Y.Üye: Selim Akyıldız
Y.Üye: Hande Karahan
Y.Üye: Hürriyet Demirhan

 

11-12 Ocak 2020‘de yapılan 13. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

13. Dönem (2020-2022) Yönetim Kurulu 

Başkan  : Mesut Erkan
II. Başkan : Selim Akyıldız
Yazman : Umut Atlıhan
Sayman : Selçuk Şimşek
Üye  : Hande Fitzherbert (12.01.2020- 03.11.2020)
Üye: Mehmet Makar (03.11.2020--)
Üye  : Esen Tüncer
Üye  : Kemal Emre Nam


Y.Üye: Mehmet Makar (12.01.2020- 03.11.2020)
Y.Üye: Zeynep Sertabipoğlu
Y.Üye: Hamit Gayretli
Y.Üye: Muharrem Tepe
Y.Üye: Büşra Ertuğrul
Y.Üye: Ulaş Çuğu
Y.Üye: Özgür Bulut

15-16 Ocak 2022‘de yapılan 14. Olağan Genel Kurul‘u sonucu oluşan yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekildedir:  

14. Dönem (2022-2024) Yönetim Kurulu 

Başkan  : Mesut Erkan
II. Başkan : Selçuk Şimşek
Yazman : Umut Atlıhan
Sayman : Kemal Emre Nam
Üye  : Ayşe Koç
Üye: Ertunç Karaduman
Üye  : Esen Tüncer


Y.Üye: Hamit Gayretli
Y.Üye: Büşra Ertuğrul
Y.Üye: Ulaş Çuğu
Y.Üye: Selim Akyıldız
Y.Üye: Razi Erdi Yılmaz
Y.Üye: Özgür Bulut
Y.Üye: Mehmet Makar 

Okunma Sayısı: 240
Yayın Tarihi: 19.07.2023