TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN İMZA KAMPANYASI

MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN İMZA KAMPANYASI

EMEĞİMİZ VE HAKLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMAYA:
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN!

 

Ücretli çalışan maden mühendislerinin önemli sorunlarından bazıları, mevsimlik çalışma, düşük ücret, ücreti zamanında ya da hiç alamama, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi sorunlardır. Mühendislerin uzun çalışma saatlerine karşılık düşük ücret ve eksik SGK primleri ile çalıştırılmalarının önüne geçilebilmesinin bir yolu, güvenceli iş talebimizle birlikte, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Asgari Ücret Tarifesi ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin uygulanmasıdır.

"SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü" ve Odamız Çalışmaları.

Çalışma yaşamındaki esnekleşmeden mağdur olan genç mühendis ve mimarların başlattığı mücadeleler sonucu 31 Temmuz 2012 tarihinde TMMOB ile SGK arasında "Asgari Ücret Protokolü" imzalanmıştır.  Odamız, bu protokol ile üyelerin ücretlerini takip etme olanağı elde etmiş ve protokole uymayan işyerlerini, yaptırım yapması için SGK‘ya bildirmiştir.  

O dönemde Odamız ile şubelerimiz tarafından SGK`ya ve işyerlerine yapılan bildirimler sonucu meslektaşlarımızın SGK primleri kontrol edilerek, asgari ücretten düşük ücretler için işyerlerine uyarılar yapılmış, cezalar kesilmiş ve bu sayede maden mühendislerinin ücretlerinin Odamız tarifesine yükseltilmesi sağlanmıştı.

"İşbirliği Protokolü" SGK tarafından tek taraflı feshedildi.

Ancak meslektaşlarımızın emeğinin, alın terinin karşılığı olan ücreti alması için yürüttüğümüz çalışmalarda bir dayanak olan bu Protokol kimi işyerlerini rahatsız etmiş ve siyasi iktidar üzerinden yapılan baskı sonucu, 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan "SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü", ne yazık ki SGK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Odamızın Daimi Nezaretçi Atamalarındaki Vize Yetkisi Geri Verilmelidir.

Maden mühendisleri asgari ücretini takip ettiğimiz bir başka dayanak noktası da, Daimi Nezaretçi atamalarında mühendislerin işyerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerde Oda Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin yer almasıydı. Böylelikle firmaların, belirlenen asgari ücreti vermeyi taahhüt etmeleri sağlanmaktaydı. Aksi halde vize işlemi gerçekleştirilmiyordu. Odamızın, maden mühendislerinin hakları için daimi nezaretçi atamalarında sürdürdüğü bu direngen tutum yine bazı işyerlerini rahatsız etmiş ve siyasi iktidar üzerinden yapılan baskı sonucu Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, Oda Vizesi uygulaması kaldırılmıştır.  Odamızın daimi nezaretçi atamalarındaki vize yetkisi acilen geri verilmelidir.

Odamız Asgari Ücret Belirleyebilir, Protokol Olsun Olmasın SGK Denetlemek Zorundadır!

Mühendislerin asgari ücret hakkı yönetmelik ya da protokollerle gasp edilemez. Odamız Anayasa`nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Odamız, Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Oda Ana Yönetmeliğinden aldığı yetki ile Maden Mühendislerinin Asgari Ücretini belirleme hakkına sahiptir. Resmi Gazete`de yayımlanan Odamız Ana Yönetmeliği`nde "Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için her türlü tedbiri almak" maddesiyle, Odamızın asgari ücret belirleme ve takip etme yetkisi olduğu açık bir biçimde belirtilmiştir. SGK Protokol olsun olmasın, denetim görevini yapmak zorundadır.

Emeğimiz ve Haklarımız İçin Maden Mühendisleri Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın!

Taleplerimiz:

  1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan tüm işlemlerde Oda vize istenerek, maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne uygunluğu denetlenerek, asgari ücret tarifesine uyan dosyalar kabul edilsin!
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne göre ödenip ödenmediği denetlesin, uyulmaması durumunda yaptırım uygulasın!


TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, emeğimiz ve haklarımız için; tüm meslektaşlarımızı, madenlerden, tesislerden, şantiyelerden, ofislerden güçlerini birleştirmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz!

Maden Mühendislerinin Hakları Var!

Düşük Ücretlerle Çalışmaya Son!

Güvencesizliğe Son, Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
​​​​​​​10 Haziran 2019

İMZA KAMPANYASINA KATILIM İÇİN TIKLAYINIZ! 

Okunma Sayısı: 4703
Yayın Tarihi: 10.06.2019