TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İMZA KAMPANYASI

MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN İMZA KAMPANYASI

İMZA KAMPANYASI

EMEĞİMİZ VE HAKLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMAYA:
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN!

Emeğimiz ve Haklarımız için "Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi" Uygulansın!

Ücretli çalışan maden mühendislerinin önemli sorunlarından bazıları, mevsimlik çalışma, düşük ücret, ücreti zamanında ya da hiç alamama, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi sorunlardır. Mühendislerin uzun çalışma saatlerine karşılık düşük ücret ve eksik SGK primleri ile çalıştırılmalarının önüne geçilebilmesi için Maden Mühendisleri Odası Asgari Ücret Tarifesi` uygulanmalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Asgari Ücret Belirleyebilir!

Odamız, Anayasa`nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğindeki bir meslek örgütüdür. Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Oda Ana Yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde Odamızın Mühendis Asgari Ücreti belirleme yetkisi vardır. Bu yetkinin dayanakları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 135. Maddesinde;

 • "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir."

6235 Sayılı TMMOB Kanununun 2. Maddesinin b fıkrasında;

 • "Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak,"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinin b, k, ve l fıkralarında;

 • "Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,
 • Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,"

biçiminde tanımlanmıştır.

Odamız bu yasal çerçeve içerisinde;

 • Maden mühendislerinin düşük ücretlerle çalıştırılmasının önüne geçmek,
 • SGK primlerinin düşük ücretlerden yatırılmasını engellemek,
 • Kadın mühendislerin meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücretlerle çalıştırılmalarının önüne geçerek ‘eşit işe eşit ücret" hakkını sağlamak,
 • Daimi Nezaretçilerin almış oldukları sorumlulukların ve emeğinin karşılığını almasını sağlamak,
 • İnsanca yaşayacak bir ücret ve güvencesiz çalışmanın önüne geçmek için
 1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü`nün, yaptığı tüm işlemlerde "Oda Vizesi" istemesini, bu yolla maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne uygunluğunu denetleyerek, asgari ücret tarifesine uyan dosyaları kabul etmesini,

 2. Sosyal Güvenlik Kurumu`nun, maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne göre ödenip ödenmediğini denetlemesini, uyulmaması durumunda yaptırım uygulamasını,

Talep ediyoruz. Saygılarımızla,

İmza Formu
Katılanlar
Toplam 4.269 adet.
Adı Soyadı Meslek İl
Yusuf beyatlı Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim
yusuf cengil Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim muğla
Selami Erdem Dosdoğru Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Çanakkale
Mustafa Fehmi Yıldırım Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
Gökçen Urgun Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Denizli
BEKİR GÖKSU Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Kayseri
Recep şimşek Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Eskişehir
Serdar şahin Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Bursa
Bayram Mustafa Emen Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Zonguldak
Celalettin demirci Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Konya
Şerif’e erdoğan Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Yener Karadağ Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Ankara
BEDRİ MÜNİR BAKTAŞ Diğer Meslek (öğrenci) giresun
Ali AKGÜMÜŞ Diğer Meslek Artvin
Ece Demir Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İzmir
Hatice Özdemir Diğer Meslek (Serbest meslek) Çanakkale
Ibrahim kavak Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Nehir DALGIÇ Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İSTANBUL
Engin TERZİ Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim
İlhan Özdemir Diğer Meslek (Öğretmen) Çanakkale
KAMBER BİLGİN Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İSTANBUL
Ulaş AYDIN Diğer Meslek (Öğrenci) Kütahya
Akın Ebilgin Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Istanbul
Özge kahriman Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Altan Can Güçlü Diğer Meslek Ankara
Emre Guney Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Deniz Şahin Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim Malatya
Ahmet Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Şırnak
Cem Koçak Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Mersin
MUSTAFA BAL Diğer Meslek (Ziraat Mühendisi) MERSİN
Gençağa AKYÜREK Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Aydın
YİĞİT ATICI Diğer Meslek (GIDA TEKNİKERİ) ANTALYA
Yılmaz ERGİN Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Elazığ
Gülseren Bulut Tek Diğer Meslek (Matematik Mühendisi) İstanbul
Mustafa Çağrı Özdemir Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim (Serbest Meslek) Çanakkale
Alper Diğer Meslek Kocaeli
Selim Akyıldız Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Arzu Kaynar Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim İstanbul
Faruk Temiz Diğer Meslek (Memur) Samsun
Zeynep Baştürk Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim (Mimar) Ankara
Atilla Ata Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Aydın
alper Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Çorum
Murat tekin Diğer Meslek (Öğrenci) İzmir
Mustafa Dılgeş Akboğa Diğer Meslek Kocaeli
SERKAN GÜNTAY Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Bursa
Bilal gül Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Elazig
Ömer Şentürk Diğer Meslek (Öğrenci) Eskişehir
Aydın ÖZDEMİR Diğer Meslek Kocaeli
Mehmet BEYTÜT Maden Mühendisi ve Oda Üyesiyim Aksaray
Diyar ERDEM Maden Mühendisiyim ama Oda Üyesi Değilim Eskişehir