TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

Yeraltı üretim yöntemi ile çalışan maden ocakları ve açık işletme kömür ocaklarında çalışanlara yönelik yapılmakta olan Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (ZFK) kapsamında maden ocaklarının sigortalanma şartlarını sağlayıp sağlamadıklarını raporlama işlemlerinde görev alan yeraltı deneyimli maden mühendisleri ile yine yeraltı deneyimli A sınıfı iş güvenliği uzmanı maden mühendisleri ile 23.11.2021 tarihinde Web üzerinden toplantı yapılmıştır.

Toplantıya Oda başkanımız Ayhan Yüksel ve yönetim kurulu üyemiz Talat Karataş ile birlikte üyelerimiz katılmış olup, denetimlerde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri tartışılmıştır. Toplantıda gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri raporlanarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile ilgili Kamu kurumları ile paylaşılacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 295
Yayın Tarihi: 02.12.2021