TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ZONGULDAK` DA DÜZENLENEN "CHP ENERJİ POLİTİKALARI ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ ÇALIŞTAYI" NA KATILDIK

ZONGULDAK` DA DÜZENLENEN

Odamız, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 24 Mart 2018 tarihinde Zonguldak‘ ta düzenlenen "CHP Enerji Politikaları Zonguldak Taşkömürü Çalıştayı" na katılmıştır.

Çalıştaya Oda Başkanımız Ayhan YÜKSEL, II. Başkanımız Emre DEMİR ve Zonguldak Şube Başkanımız Erdoğan KAYMAKÇI katılmıştır.

Çalıştayın açılış konuşmalarında söz alan Oda Başkanımız Ayhan YÜKSEL, konuşmasında madencilik politikaları ve taşkömüürünün sorunları üzerine Odamızın görüşlerini belirtmiştir.

Çalıştay kapsamında düzenlenen "TTK‘nın Sorunları ve Çözüm Önerileri" oturumunda Odamız görüşlerini Zonguldak Şube Başkanımız Erdoğan KAYMAKÇI aktarmıştır.

Okunma Sayısı: 274
Yayın Tarihi: 24.03.2018