TMMOB Maden Mühendisleri Odası

YARGITAY'I HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI TANIMAYA DAVET EDİYORUZ!

YARGITAY'I HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI TANIMAYA DAVET EDİYORUZ!

YARGITAY'I HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI TANIMAYA DAVET EDİYORUZ!

Anayasa Mahkemesi Ş.Can Atalay'ın başvurusu üzerine ikinci kez hak ihlali durumunu görüşmüş ve ikinci kez hak ihlali kararı vermiştir. Mahkemenin ilkinde olduğu gibi ikinci ihlal kararı gereği de; Ş.Can Atalay'ın  tahliye edilmesine karar verilmiş ve dosya tekrardan tahliye sürecinin başlatılması için 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.  Tahliye sürecini başlatması gereken 13.Ağır Ceza Mahkemesi ise ilkinde olduğu gibi dosyayı Yargıtay'a göndererek bir hukuk skandalına daha imza atmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin ilk kararını uygulamayan ve yok sayan Yargıtay, bu hukuksuz uygulamalarıyla; Ş.Can Atalay'ı kişisel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakmıştır. Ayrıca, son seçimde milletvekili seçilmesi nedeniyle de Hatay halkının iradesi ve Meclis’te temsili de, bu hukuk tanımayan antidemokratik uygulamalarla engellenmiştir. Hiçbir irade Hatay halkının iradesinin üzerinde değildir.

Anayasa Mahkemesi’nin ilk ihlal kararıyla birlikte tahliye sürecinin başlaması gerekirken; ikinci kez Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan 13.Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili dosyayı Yargıtay’a göndererek hukuk devletinde yaşanmayacak bir hukuk skandalının bir kez daha ortağı olmuştur. Hukuk kurumları, yasaların her bir bireye eşit bir şekilde uygulanması konusunda bir güven mekanizması olmalıdır. Ancak, tahliye kararına karşı gösterilen direnç, hukukun üstünlüğünü bir tarafa bırakan Yargıtay'ın ve ilgili mahkemelerin siyasallaştığının da açık bir kanıtıdır.  Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hukuk dışı uygulamalarını açıklamalarıyla destekleyen siyasal irade, bu yolla Anayasa’nın askıya alınmasına aracı olmuştur.

Hukukun üstünlüğünün sağlanması; tüm yurttaşların barış ve adalet içerisinde, güvenilir bir ortamda hayatlarını sürdürmesinin en büyük teminatı durumundadır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan yargı kurumlarının, tarihte benzeri görülmemiş bu hukuki yanlıştan vazgeçerek Ş.Can Atalay’ın tahliye sürecinin başlatılması ve Meclis’te milletvekili olarak faaliyetlere katılımının sağlanması kamuoyunun beklentisidir.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

28 Aralık 2023, Ankara

 

Okunma Sayısı: 0
Yayın Tarihi: 28.12.2023