TMMOB Maden Mühendisleri Odası

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU

486 sıra No‘lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından serbest meslek faaliyeti icra eden Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı meslektaşlarımıza 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter-Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden meslektaşlarımızın, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

 

486 sıra No‘lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm

 

Bu çerçevede, Serbest Meslek faaliyeti icra eden üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için bilgilerini ve gereğini rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

 

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 422
Yayın Tarihi: 03.01.2018