TMMOB Maden Mühendisleri Odası

V. DÜNYA DOĞALTAŞ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.

V. DÜNYA DOĞALTAŞ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve TÜMMER`in (Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği)  birlikte düzenlediği V. Dünya Doğal Taş Kongresi (V. Global Stone Congress), 22 - 25 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya`da gerçekleştirilmiştir. Kongre‘de sektörün genel değerlendirilmesi yapılmış, yaşamakta olduğu çeşitli sorunlar ve çözümlerine yönelik görüş ve öneriler ortaya konulmuştur. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda delegenin katıldığı Kongrede 8`i çağrılı olmak üzere toplam 67 sözlü bildiri, 44 poster bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında ayrıca VALORPEDRA (Portekiz) tarafından "Stone Intel – Smart Specialization in Natural Stone" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca, kongre kapsamında teknik ve sosyal içerikli geziler yapılmıştır. 

Jeolojik dönemlerde kazandığı zengin kayaç çeşitliliği nedeniyle, hemen hemen her köşesinde doğal taş üretimi yapılan ve 2500 yıllık taş kullanım kültürüne sahip olan Türkiye`de, GLOBAL STONE Kongresi`nin beşincisinin düzenlenmesi son derece anlamlı olmuştur.

Kongre boyunca doğal taş üretimi, işlenmesi, korunması ve mimari projelerde kullanılması gibi doğal taş sektörünün temel konularında, 15 ülkeden (Almanya, İtalya, Portekiz, Brezilya, Mısır, Yunanistan, Fransa, Hindistan, Norveç, İsveç, Hırvatistan, Finlandiya, Kolombiya, İran ve İngiltere) katılım gerçekleşmiştir. Kongre boyunca sunulan bildirilerde uygun doğal taş üretim alanlarının tespit edilmesi, doğal taş blok ve işlenmiş ürün verimliliğinin artırılması, üretim artıklarının değerlendirilmesi ve yeni kullanım alanlarının yaratılması konuları ele alınmıştır. Ayrıca, üniversite ve doğal taş sektörü işbirliğinin artırılması ve ortak proje platformlarının yaratılması gerekliliği de dile getirilmiştir.

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar tarafından doğal taş konularında yürütülen bilimsel çalışmalar ve sonuçları paylaşılmıştır. Sektör temsilcileri tarafından karşılaşılan ve çözülmesi gereken sorunlar dile getirilmiş ve bu sorunların ilgili kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile tartışma ortamı yaratılmıştır. Üç gün süren GLOBAL STONE Kongresi esnasında farklı ülke ve disiplinlerden gelen bilim insanlarına tanışma, tartışma ve bilimsel işbirliği yaratma olanağı sağlanmıştır.

Doğal taş sektörünün gelişme eğiliminin artarak devam etmesi bakımından, mevcut sorunların çözümüne yönelik temel saptama ve öneriler aşağıda sunulmaktadır:

-  Tüm insanlığın ortak değeri olan doğal kaynaklar, tükenen varlıklardır ve gelecek nesillerin de bu değerler üzerinde hakkı bulunmaktadır.

- Dünya`da ve Ortadoğu`da; başta insan yaşamı olmak üzere, doğal taşlardan üretilmiş tarihi ve kültürel eserlerin, savaşlar sonucu yok edilmesi kabul edilemez.

- Doğal taş endüstrisinin "üretim, verimlilik, emniyet, sağlık ve çevre" konularındaki hassasiyeti giderek artmaktadır. İnsan hayatının daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşması yolunda bu alanlarda daha çok gayret sarf edilmesi zorunludur.

- Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi doğal taş sektöründe de çevresel etkileşimin göz ardı edilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, doğal taş sektöründe artıkların değerlendirilmesi, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve çalışılan alanların düzenlenerek doğaya yeniden kazandırılması önemlidir.

- Doğal taş sektöründe, bilim ve teknolojiyi süratle ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme mekanizmaları hayata geçirilmeli, araştırma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilmelidir. Bu çerçevede; üniversite-sektör işbirliğini, sektörün gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek önemlidir. Sektörün kullanabileceği bilim ve teknoloji üretimine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri için, üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmalıdır.

- Doğal taş sektöründeki eğitim ve öğretim konusunun yeniden ele alınarak gereksinim ve beklentilerin karşılanması gerekmektedir.

- İnsanlığın en eski yapı malzemesi olarak kullandığı doğal taşların kullanım alanı ve çeşitliliğinin artırılması, kalıcı eserlerin üretilmesi, mevcut eserlerin korunması büyük önem arz etmektedir.

-  Doğal taş madenciliği faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda üretilen değerler,  yerkürenin zenginliklerinin insanlık yararına sunulmasına imkan veren, "insan zekası, insan yaratıcılığı ve insan mahareti"nin gerçek ürünleri olup, tarihi miras niteliğindedir. Bu değerleri korumak ve muhafaza etmek tüm insanlığın görevlerinden biridir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

V. Dünya Doğal Taş Kongresi

Düzenleme Kurulu 

Okunma Sayısı: 268
Yayın Tarihi: 27.10.2014