TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜYELERİMİZİN SORUNLARI VE TALEPLERİ CUMHURBAŞKANI SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN`A İLETİLMEK ÜZERE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SN. FATİH DÖNMEZ`E İLETTİK

ÜYELERİMİZİN SORUNLARI VE TALEPLERİ CUMHURBAŞKANI SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN`A İLETİLMEK ÜZERE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SN. FATİH DÖNMEZ`E İLETTİK

 

 

 

SN. FATİH DÖNMEZ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

Nasuh Akar, Türkocağı Cd. No:2, 06520

Çankaya/Ankara

Ankara; 29.01.2021

Sayı     : 520

 

Basında yer alan haberlerde, şahsınızın bu ay sonunda Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabineye, maden arama ve üretim brifingi vermesi beklendiği bilgisine yer verilmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak madencilik sektörünün merkezinde olan ve madenciliğin doğru bir biçimde yapılmasına kilit role sahip maden mühendislerinin yaşadığı sorunları sizinle paylaşarak, vereceğiniz brifingde yer almasını talep ediyoruz.

Madencilik sektöründe bilime ve tekniğe uygun, çevre ve doğayla uyum içinde, işçi sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu bir çalışma hayatı için maden mühendislerinin istihdamının ne kadar gerekli olduğu aşikardır.

Özellikle genç meslektaşlarımızın işsizlik sorunlarıyla boğuştuğu, iş bulanlarımızın son derece zor koşullar altında çalışmaya ve yaşamaya zorlandığı bilinen bir durumdur. Son dönemde yaşanan pandemi sürecinde işsizlik daha da artmış, çalışma ve yaşam koşulları daha da ağırlaşmıştır. Bu dönemde işsizliği gerekçe gösteren işverenler çok daha düşük ücretler ve eksik sosyal hakları teklif eder hale gelmişlerdir. İşsizlik baskısı altında bunalan özellikle genç meslektaşlarımız bu teklifleri kabul ederek çalışmak durumunda kalmaktadırlar.

Yerleşim yerlerinden uzak, sosyal olanaklardan mahrum, düşük ücret koşullarında çalışan; izin ve fazla mesai ücreti gibi yasal haklardan yararlanamayan, ancak bütün bu zorluklara karşı mesleğini gerektiği gibi yapmaya çalışan maden mühendisleri, işveren tarafından bütün aksaklıkların sebebi olarak görülmekte, her iş kazasında ilk suçlanan kişi olmaktadırlar.

Maden mühendisleri bu kadar ağır sorumluluklar yüklenmişken, sorumlu olduğu personelden dahi düşük ücret alması kabul edilemez bir durumdur.

Madencilik faaliyetlerini bilim ve tekniğe uygun bir biçimde yürütmek, madenlerimizin ülkemiz ekonomisine azami katkı sağlamak ve sektörün faaliyetlerini doğru biçimde yönlendirmek için yetkili ve sorumlu olan maden mühendislerinin ücret ve çalışma şartları iyileştirilmelidir.

Bu çerçevede;

  • Gelişmiş teknoloji kullanımı ve madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi, sektöre önemli katkılar sağlayacak, yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek iyi eğitilmiş işgücü istihdamının hem kamuda hem de özel sektörde süratle arttırılması, genel verimliliğin artışı bakımından son derece önemlidir. Madencilik faaliyetlerinde; aramadan, pazarlamaya kadar her aşamada, en az bir maden mühendisinin varlığı zorunlu olmalıdır. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle ele alınmalıdır.

            TMMOB Maden Mühendisleri Odası “Asgari Ücret Tarifesi” uygulanmalı, bu konuda geçmişte SGK ile Odamız arasında yapılan protokol yeniden imzalanmalıdır. Asgari                     ücretin altında maden mühendisi çalıştıran şirketlere gerekli yaptırım yapılmalıdır.

  • Sektörde yaygın bir uygulama haline gelen, işletmelerin kiralık diploma yöntemiyle maden mühendisi istihdamı sorunu kamunun etkin denetimleriyle engellenmelidir.
  • Denetim elemanı olarak da değerlendirebileceğimiz “Daimi Nezaretçi”, “İş Güvenliği Uzmanı” ve “Teknik Eleman” olarak çalışan mühendislerin ücretleri oluşturulacak bir fon aracılığıyla ödenerek işverenden bağımsız çalışabilmelerinin koşulları sağlanmalıdır.
  • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın Oda Asgari Ücret Tarifesi altında ücret almalarını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
  • Meslekte cinsiyet ayrımcılığı engellenmelidir.
  • Maden Mühendislerine iş güvencesi sağlanmalıdır.
  • TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın yasal mevzuatla belirlenmiş, mahkeme kararıyla tecil edilmiş “Daimi Nezaretçi Eğitimi” verme hakkı geri verilmelidir.

Bakanlığınızın yaptığı değerlendirmelerde de görüleceği gibi madencilik sektöründe küçülme yaşanmaktadır. Yaşanan bu daralma, başta iş güvencesi ve işsizlik olmak üzere birçok alanda çeşitli problemler doğurmaktadır. Madencilik sektöründeki gerileme sanayi sektöründeki yaşanan daralmayla yakından ilişkilidir. Bu nedenle gerek madencilik sektöründe, gerekse diğer sektörlerde yaşanan bu tür sorunların kalıcı çözümü, bilim ve tekniği üretimin ve halkımızın hizmetine sunan, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı hedefleyen gerçekçi politikalarla sağlanabilecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 66 yılı aşkın bir süredir kamusal alanda faaliyet göstermeye, Anayasanın kendisine yüklediği görevle bilimi ve tekniği toplumun yararına kullanmak için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda ülke madenciliğinin geliştirilmesi için Bakanlığınızla her türlü işbirliğine dün olduğu gibi bugün de hazırdır.

Saygılarımızla.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 353
Yayın Tarihi: 01.02.2021
Fotoğraf Galerisi