TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜYELERİMİZE DUYURU

 Odamızın girişimleri sonucu,

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı " Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi " yeniden düzenlenmiştir.

2. Personel ve Ekipman

Yüklenici, işi zamanında bitirebilecek özelliklere sahip yeterli sayıda temel sondaj ve enjeksiyon ekipmanını ve yedek parçalarını iş mahallinde hazır bulunduracaktır. İşe başlamadan önce personel ve ekipman listesini İdarenin onayına sunacaktır.

2.1 Personel

2.1.1. Temel Sondaj Personeli

Her şantiyede 1 şantiye şefi, her vardiya için en az 1 yer bilimci mühendis (jeoloji, maden, jeofizik, petrol), her makine için 1 sondör ve yeteri kadar sondaj işçisi bulundurulacak olup, bu sayılar yapılan temel sondaj işlerinin büyüklüğüne göre idarenin izni ve isteği doğrultusunda arttırılabilecektir.

2.1.2. Enjeksiyon Personeli

Her şantiyede 1 şantiye şefi, her vardiya için en az 1 yer bilimci mühendis (jeoloji, maden, jeofizik, petrol), 1 enjeksiyon formeni, her makine için 1 sondör ve yeteri kadar sondaj işçisi bulundurulacak olup, bu sayılar yapılan enjeksiyon işlerinin büyüklüğüne göre İdarenin izni ve isteği doğrultusunda arttırılabilecektir.

şeklinde değiştirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Okunma Sayısı: 888
Yayın Tarihi: 22.03.2013