TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Üniversitelerin Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarına Yazılan Yazı

Üniversitelerin Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarına Yazılan Yazı

 

Ankara; 20.06.2013

Sayı     : 6216

Odamızın daveti üzerine 23 Mayıs 2013 tarihinde İzmir‘de yapılan toplantıya katılımınız için öncelikle teşekkür ederiz. Toplantı gündemi ve görüşülen konular ektedir. Konularla ilgili çalışmaların değerlendirilerek hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılması meslektaşlarımızın ve sektörün yararına olacaktır.

Bu düşüncelerle, desteklerinizin devam edeceği inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: Toplantı Tutanağı (2 sayfa)

 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİYLE

YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI

Bilim ve teknolojideki gelişmeler meslek alanlarımızın gelişimine yol açarken, yasal düzenlemelerde yapılan düzenlemeler meslek alanlarımızın daralmasına neden olmakla birlikte mesleğin standartlarını da düşürmektedir. Yeterli birikim ve donanıma sahip olmayan meslek mensuplarının bürokratik gücü de arkasına alarak yaptıkları yasal düzenlemeler meslek alanlarımızda daralmalara yol açmaktadır. Odamız, çalışmalarında mühendislik alanının çok disiplinli bir alan olduğunu ortaya koyarak çalışmaların bir eşgüdüm içinde sürdürülmesini savunmuştur. Meslekçi bir tutum içerisinde bulunmamıştır. Gerek bölümlerin artması gerekse bölümlere alınan öğrenci sayılarındaki artışlar ülkemiz maden mühendisi ihtiyacının üzerinde mühendis yetiştirilmesine neden olmuştur. Diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi maden mühendisliği alanında da yaşanan arz - talep dengesizliği meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratırken, mesleki hizmetlerin sunumunda da olumsuzluklar ve yetersizlikler oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümü bakımından üniversitenin desteklerine daha fazla ihtiyaç olduğundan hareketle: 23 Mayıs 2013 tarihinde İzmir‘de Odamız Yöneticileri ile Maden Mühendisliği Bölüm Başkanları ve temsilcileriyle bir toplantı düzenlenmiştir. 14 Bölüm temsilcisinin katıldığı toplantıda aşağıdaki gündemler ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

- Ders müfredatlarının, değişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve yapılması gerekli değişiklikler,

- Odamızın bilimsel etkinliklerine ve diğer etkinliklere desteğin artırılması, Oda - Üniversite işbirliğinin artırılması,

- Öğrenci üyelerimizle yapılan çalışmalara destek,

- Madencilik Dergisi‘nin uluslararası bilimsel indeksler tarafından kabul edilirliğinin sağlanması için çalışmalar,

- İkinci eğitim konusu.

Yukarıda belirtilen konular detaylı olarak tartışılmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

- Yeni ders eklemenin zorluğu göz önüne alınarak Kaya Mekaniği dersinin, Kaya-Zemin Mekaniği adıyla içeriğinin düzenlenebileceği,

- Odanın değişik alanlarda sertifikalı programlar düzenlemesi gerektiği,

- Her bölümün öz görevlerini net olarak belirlemesi ve açıklaması,

- Tüm maden mühendisliği bölümlerinin ders müfredatlarının çıkarılması ve paylaşılması,

- Patlatma Mühendisliği konusunun incelenmesi ve buna karşı tavır alınması,

- Toplantıda tartışılan konularda rapor hazırlanması ve tartışılması,

- Gelişmiş ülkelerin maden mühendisliği eğitimi örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

- Meslek alanlarımızla ilgili yasal düzenleme taleplerimizle üniversitelerin bilimsel teknik desteğinin yanı sıra üniversitelerin bizzat bu yasal düzenlemelerde aktif görev almaları ve madencilik sektörünü de harekete geçirmeleri,

- Sektördeki dernek ve kuruluşlarla bu konularda ortaklaşa hareket edilmesi,

- MÜDEK çalışmalarına müdahil olunması,

- Maden mühendisliği öğrencilerine staj öncesi eğitim verilmesi, okulların özgün koşulları dikkate alınarak öğrencilere mesleği tanıtıcı eğitimler verilmesi,

- Bilimsel etkinliklerin aralıklarının ve niteliklerinin gözden geçirilmesi,

- Akademisyenlerden uzmanlık alanlarının kendilerinden yazıyla istenmesi,

- Bu toplantının periyodik olarak devam ettirilmesi.

Okunma Sayısı: 1411
Yayın Tarihi: 20.06.2013