TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU VE DİĞER KAMU KURUMLARI DERNEKLER VE VAKIFLAR YERİNE MESLEK ODALARI, UZMAN KAMU KURUMLARI VE ÜNİVERSİTELER İLE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMELİDİR.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU  VE DİĞER KAMU KURUMLARI DERNEKLER VE VAKIFLAR YERİNE MESLEK ODALARI, UZMAN KAMU KURUMLARI VE ÜNİVERSİTELER İLE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMELİDİR.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (TKİ) VE DİĞER KAMU KURUMLARI TOPLUMDA FARKLI TARTIŞMALARA NEDEN OLAN DERNEKLER VE VAKIFLAR YERİNE ANAYASAL KURULUŞLAR OLAN MESLEK ODALARI, UZMAN KAMU KURUMLARI VE ÜNİVERSİTELER İLE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMELİDİR.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenlenmesi amacıyla karşılıklı bir protokol imzalandığı ile ilgili haberler geçtiğimiz günlerde basına yansımıştır.  Basından da takip ettiğimiz üzere; protokol gereği, kurum personelinin afet farkındalık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili İHH tarafından Genel Müdürlük binasındaki bir salonda eğitime tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu vakfın faaliyetleri kamuoyunda zaman zaman ciddi tartışmalara neden olmuştur. Farklı basın organlarının haberlerinde; vakfın, yurtdışında göstermiş olduğu faaliyetler hakkındaki belirsizliklerin ve tartışmaların mevcut olduğu, kamuoyunu ilgilendiren önemli davalarda da isminin farklı şeriatçı örgütlerle anıldığı görülmektedir. Tüm bu tartışmalar ve belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda; TKİ gibi saygın ve kömür madenciliğinde lider olması gereken bir kuruluşun, söz konusu vakıf ile imzaladığı protokol kamuoyunda ciddi anlamda sorgulanmış ve eleştirilere neden olmuştur. Tüm bu haklı tartışmaların ve sorgulamaların en başta bir kamu kurumu olan TKİ’yi yıpratacağı ve Kurum çalışanlarının iş motivasyonunu düşüreceği unutulmamalıdır.

Odamız, 6 Şubat depremlerinde, gerek arama-kurtarma çalışmaları aşamasında madenci ekiplerin koordinasyonunun sağlanmasında gerekse depremden sonraki süreçte yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında çalışmalarına sürekli olarak devam etmiştir. Deprem sonrasında yapılan anketlerde, vatandaşın en güvenilir bulduğu meslek grubunun madenciler olduğu anlaşılmıştır. ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ gibi bir eğitimin toplumda saygınlığı kabul edilmiş ve anayasal bir kuruluş olan Odamız ile hiçbir iletişime geçilmeden basında ve kamuoyunda ciddi tartışmalar oluşturmuş bir vakıf ile yürütülmesi hatalı bir uygulama olmuştur.

TKİ yöneticilerinden öğrenmek istiyoruz;

  • Madencilik faaliyetleri konusunda uzman meslek odası olmamıza rağmen Odamız ile son süreçte kurmadığınız dayanışmayı ve iş birliğini İHH ile kurmanızı sağlayan motivasyon nedir?
  • Kamuoyunda bu tarz tartışmalara neden olabilecek farklı dernek, vakıf v.b kuruluşlarla benzer konularda protokol imzalama çalışmalarınız mevcut mudur?
  • Bundan sonraki süreçte bu tarz eğitimleri düzenlemeden önce kurum personeli ve uzman meslek odalarının görüşlerini alacak mısınız?

 

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak; meslektaşlarımızın yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüğü bir kamu kuruluşu olan TKİ’nin saygınlığının korunması ve kurum personelinin madencilik dahil her türlü alandaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, geçmişte olduğu gibi bugün de gayret göstereceğimizin bilinmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Başta TKİ yöneticileri olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine buradan çağrıda bulunuyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ve halkın ciddi anlamda sorguladığı vakıf veya dernek adı altında faaliyet gösteren yapılar yerine anayasal kuruluşlar olan meslek odaları, üniversiteler ve uzman kamu kurumları ile çalışmalarını sürdürmelidir.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
4 Mart 2024, Ankara

 

 

 


 

 

Okunma Sayısı: 354
Yayın Tarihi: 05.03.2024