TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB YÜRÜYÜŞÜNDE 3. GÜN

TMMOB YÜRÜYÜŞÜNDE 3. GÜN

 TMMOB üyelerinin TMMOB Yasası değişikliğine karşı Ankara`ya yürüyüşünde bugün 3. gün.  12 Şubat 2015 Perşembe günü yürüyüş kollarımız İstanbul, Manisa, İzmir, Antalya, Isparta, mersin, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Giresun, Ordu ve Çanakkale`deydi.

Yürüyüşün 3. gününde okunan basın açıklaması metni:

AKP DİKTASINA DİRENİYORUZ, DİRENECEĞİZ

ÜLKEMİZİ, HALKIMIZI, MESLEĞİMİZİ, BASKI, SÖMÜRÜ VE RANTİYE DÜZENİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB`ye bağlı 24 Odanın yüzlerce biriminden temsilciler olarak sekiz ayrı koldan başlattığımız Ankara yürüyüşümüzün üçüncü günündeyiz.

AKP iktidarı ülkeyi olağan dışı yöntemlerle, kanun hükmünde kararnameler ile, "torba yasalar" ile, polis cumhuriyeti yöntemleri ve rant tekeli oluşturma yönelimi içinde yönetiyor. Bu yönelimin son ürünleri "İç Güvenlik Kanunu Tasarısı", "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ve "İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"dır.

İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, biz mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının birliği olan TMMOB`nin Yasası ile imar, iskan,  kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında değişiklik yapmayı amaçlayan bir "torba yasa" tasarısıdır. Bu tasarı, bütün ülkeyi imara yani ranta açan önceki yasa/mevzuat düzenlemelerinin devamı niteliğindedir. Kentlerimizi, ormanlarımızı, tarım arazilerimizi, köylerimizi, meralarımızı, kıyılarımızı, suyumuzu, derelerimizi, bütün doğal çevremizi, tarihi, kültürel ve ulusal varlıklarımızı imar süreci üzerinden rantiye düzeninin arpalıkları haline getirmeyi amaçlamaktadır. Kamuya ait araziler ile halkın evi, dükkanı, arazisi, "afet riski altındaki alanlar" veya "riskli alanlar" diye tanımlanarak ve "kentsel-kırsal dönüşüm" gerekçeleriyle "kamulaştırma"ya maruz kalıp sonra da AKP`nin rant havuzuna, rant tekeline aktarılacaktır. Ayrıca halkın imar girişimlerinden "kamu payı" adı altında bir pay da alınacaktır. Bu, açık ki tam bir soygun ve rantiye düzenidir.

Söz konusu tasarı, biraz önce belirttiğimiz alanlarda bizlerin verdiği mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kuralsızlaştırmayı. kamusal denetim fonksiyonundan arındırmayı ve rant piyasasına açmayı da hedeflemektedir. Bu nedenle TMMOB`ye bağlı Odalar il odacılığı statüsüne sokularak dağıtılmaya çalışılacak;  Odaların mesleki hizmet ve uygulamalarıyla ilgili yönetmelik hazırlama hakkı vesayet altına alınacak, Odaların üzerinde idari ve mali denetim görünümü altında siyasi baskı kurulacaktır.

Bütün bu nedenlerle, Ankara`da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulunda buluşmaya, öfkemizi ve direncimizi haykırmaya; örgütsel birliğimizi, mücadele kararlılığımızı pekiştirmeye gidiyoruz. TMMOB`nin yüzlerce biriminden gelecek olan mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları olarak, 14 Şubat`ta Ankara`da, tek vücut olarak AKP`nin rant ve zorbalık düzenine teslim olmayacağımızı göstereceğiz. 

Ülkemizi, halkımızı, mesleğimizi, kentlerimizi, kırsal alanlarımızı, doğal ve tarihi varlıklarımızı sahipleniyoruz. Vahşi kapitalizmin kâr hırsıyla tüm insani ve doğal değerleri tahrip edenlere karşı, bilimin, tekniğin, mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak yürüyor ve mücadele ediyoruz.

Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, gücümüze güç katmaya, toplumsal dayanışmayı örgütlemeye davet ediyoruz.

Okunma Sayısı: 234
Yayın Tarihi: 12.02.2015
Fotoğraf Galerisi