TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 22-23 ARALIK 2017

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 22-23 ARALIK 2017

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 22-23 ARALIK` TA…

22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda düzenlenecek olan, Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu‘nda TMMOB adına yapılacak açılış sunumunun ardından altı oturum ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel gerçekleştirilecek.

 

Sempozyum açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın yanı sıra, TMMOB‘nin üyeliğinin onaylandığı çatı kurum olan upa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyou (FEANI) temsilcisi Lars Funk da katılarak bir konuşma gerçekleştirecek.

Toplamda 22 sunumun ve bir panelin gerçekleştirileceği TMMOB Eğitim Sempozyumu‘nun programı ise şu şekilde

TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Aralık 2017 Cuma

09.30-10.00

 Kayıt  

10.00-11.00

Açılış

Nadir Avşaroğlu

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Lars FUNK

FEANI – European Federation Of National Engineering Associations – Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu                                                               

11.00-12.00

TMMOB Sunumu

Özden Güngör

Oturum Başkanı

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitiminin Mevcut Durum Analizi

12.00-13.00

 Öğle Yemeği

13.00-14.30

Birinci Oturum

Müfit Gülgeç

Oturum Başkanı

Filiz Dilek

MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Neriman Güçhan Şahin

MİAK – Mimarlık Akreditasyon Kurulu

Gökhan Söylemezoğlu

ZİDEK - Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

İkinci Oturum

Hüseyin Önder

Oturum Başkanı

Ali Ekber Çakar

MMO`da Uzmanlık Belgelendirme-Meslek İçi Eğitim-Personel Belgelendirme Kuruluşu- Uygulamalı Eğitim Merkezleri

Mustafa Serdar Çınarlı

Meslek İçi Eğitimin Önemi Giderek Artıyor

15.45-16.00

Ara

16.00-18.00

Üçüncü Oturum

Petek Ataman

Oturum Başkanı

Nadir Avşaroğlu

Ülkemizde Yer Bilimleri Mühendisleri; Profili ve Mevcut Durum Analizi

Sait Aykut Aytaç

Gıda Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamda Yaşanan Sorunlar

Hamdi Arpa

Yerleştirme Sonuçları Üzerinden Ziraat Mühendisliği Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

Osman Uzun

Mekânsal Planlama ve Tasarımda Meslekler Arası Etkileşim Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Düzce Örneği)

Leyla Yıldırım Tatar

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Süreci

23 Aralık 2017 Cumartesi

10.00-12.00

Dördüncü Oturum

Eyüp Muhçu

Oturum Başkanı

Sibel Demiraslan

Mimarlığın Kalite, Etik Ve Meslek Tanımı Bağlamında, Belirlenen Örneklem Üzerinde Yeterliliğinin İrdelenmesi

Ayça Yazıcı Altıparmak

 Mimarlık Eğitiminde Okunan Metnin Görselleştirilme Sürecinin İrdelenmesi Düş Mekânları Atölyesi

Mustafa Kemal Turan

Şehir Planlaması ve Hukuk Birlikteliği İçinde Eğitim

Bülent Tuna

 MO Eğitim Kurultayı Sonuçları

12.00-13.00

Öğle Yemeği

13.00-15.00

Beşinci Oturum

Cemal Gökçe

Oturum Başkanı

Erdoğan Kaymakçı

Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştaylarının Değerlendirilmesi

Ali Uğurlu

Kimya Mühendisliği Eğitimi Analizi ve Paradigması Üzerine

Uğur Kocager

Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sosyal Bütünlük ve Sosyal Gerçeklik Kavramları Işığında Toplumsallık Bilinci

Halit Cenan Mertol

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası`nın İnşaat Mühendisliği Eğitimini İyileştirme Çalışmaları

15.00-15.15

Ara

15.15-16.15

Altıncı Oturum

Ayhan Yüksel

Oturum Başkanı

Ahmet Özer

Yükseköğretimde Temel Bir Sorun Olarak Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlük Üzerine Bir Tartışma

İsmail Küçük

TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Nereye?

16.15-16.30

Ara

16.30-18.30

PANEL: "Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Kemal Zeki Taydaş

Oturum Başkanı

Aysun Gezen

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Recep Akdur

Tüm Öğretim Elemanları Derneği

Metin Duruk

Sanayici

Öğrenci

18.30

Sonuç Bildirgesi Taslağının Okunması ve Tartışma


Okunma Sayısı: 185
Yayın Tarihi: 19.12.2017