TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Meslek içi Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir.

TMMOB Meslek içi Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir.
Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 22 Temmuz 2023 tarihinde Meslek İçi Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 2.Başkanımız Veyis Sır katılım sağlamıştır. Çalıştayda, Odamızın Sürekli Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Merkezi faaliyetlerini içeren bir sunum yapılmış, katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.
Ayrıca birliğimize bağlı odaların önümüzdeki süreçte iş birliği içerisinde yapabilecekleri etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili fikir alış verişinde bulunulmuştur.
Okunma Sayısı: 551
Yayın Tarihi: 23.07.2023