TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖZLÜK HAKLARI BROŞÜRÜ-2020

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖZLÜK HAKLARI BROŞÜRÜ-2020

ÖZLÜK HAKLARI BROŞÜRÜ YAYINLANDI

46 ve 47. Dönem Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu Özlük Hakları Kitapçığı yayınlandı. Kitapçık, çalışma yaşamında karşımıza çıkan mevzuatla ilgili birçok soruya cevap verecek nitelikte ve taşınabilir boyuttadır.

Yoğun hak gasplarının yaşandığı, cinsiyetçi yaklaşımlarla kadın işçiliğinin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, iş kazalarının artık haberlerde bile yer almadığı, güvensiz, güvencesiz, esnek çalışma adı altında uzun saatler süren bir çalışma sistemi ile haklarımızı yok sayıldığı günümüz koşullarında haklarımızı biliyor, unutturulmasına izin vermiyoruz.

Bu kitapçığın bütün meslektaşlarımıza faydalı olmasını umuyoruz.

Özlük Hakları Kitapçığını Odamız web sayfasından inceleyebilir, şube ve temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
47. Dönem Yönetim Kurulu
Ekim 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 729
Yayın Tarihi: 28.10.2020
Dosyalar