TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖZLÜK HAKLARI BROŞÜRÜ-2020

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖZLÜK HAKLARI BROŞÜRÜ-2020

Çalışma yaşamı, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayan ve çalışanın kendisini yeniden ürettiği günlük, aylık, yıllık ve yaşam boyu bir ilişkiler silsilesi olarak tanımlanabilir. Çalışan bu etkinlik çerçevesinde; yeme – içme, barınma, dinlenme, uyuma gibi temel ihtiyaçlarıyla birlikte ekonomik, sanatsal, kültürel, eğlence ve sosyal yaşamını sağlamaya çalışır.

Yaşadığımız bu süreçte; uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, cinsiyetçi iş bölümü, güvensiz ve güvencesiz istihdam biçimleri, esnek çalışma, var olan iş hukuku kurallarının uygulanmadığı, yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı, sendikasızlık ya da çok düşük sendikalaşmanın olduğu bir çalışma yaşamı ile karşı karşıyayız.

İşçi-işveren ilişkileri çalışma yaşamının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çalışanlar olarak bu ilişkide çalışma arkadaşlarımızla birlikte mağduriyet yaşamamamız için bu broşür hazırlanmıştır. Broşürde, iş hukuku, mesleki mevzuat, oda mevzuatı ve sendika mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Broşür içeriğinde bazı eksikliklerin olması muhtemeldir. Önerilerle birlikte bu eksiklikler giderilebilecektir.

Bu çalışmanın COVİD-19 salgını sürecinde yayınlanması da ayrı bir önem taşımaktadır. Çalışanlar kendileri ve ailelerinin sağlıkları dikkate alınmadan çalışmaya zorlanmaktadır. Bu süreçte kendi ve çevresinin sağlığı için çalışmama hakkını kullanmak isteyen çalışanlara, işveren yıllık ücretli izine çıkmaya zorlamakta veya işten ayrılma önerilerek çalışanlar işsiz kalma korkusuyla çalışmaya zorlanmaktadır.

Bu çalışma mevzuat temelinde ele alınmıştır ve yasal haklarımız için bilgilendirme içermektedir. İçerikteki konular hukuki süreçlerde kolaylaştırıcılık ve rehberlik sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. İçerikteki konuların hukuki süreçlerde direkt olarak bir bağlayıcılığı bulunmamakta olup tavsiye niteliğindedir. Tüm meslektaşlara yararlı olmasını umuyoruz.

Üyelerimizin haklarını korumak, mevzuat bilgilerinin gelişimini sağlamak konusunda önemli katkılar sağlayacak olan bu çalışmada emeği geçen 46. ve 47. Dönem çalışma yaşamı, istihdam ve asgari ücret çalışma grubu üyelerine teşekkür ederiz.

Tüm meslektaşlarımıza ve sektörümüze sağlıklı ve güvenli yaşam ve çalışma hayatı dileriz.

Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
47. Dönem Yönetim Kurulu
Temmuz 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 514
Yayın Tarihi: 20.08.2020
Dosyalar