TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÇANAKKALE İLİNDE YÜRÜTÜLEN ALTIN MADENCİLİĞİ ARAMA VE İŞLETME ÇALIŞMALARI ÖN İNCELEME RAPORU

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÇANAKKALE İLİNDE YÜRÜTÜLEN ALTIN MADENCİLİĞİ ARAMA VE İŞLETME ÇALIŞMALARI ÖN İNCELEME RAPORU

 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇANAKKALE İLİNDE YÜRÜTÜLEN
ALTIN MADENCİLİĞİ ARAMA VE İŞLETME ÇALIŞMALARI
ÖN İNCELEME RAPORU


Son dönemde Çanakkale ilinde yürütülen maden arama ve işletme çalışmaları nedeniyle yeniden gündeme gelen altın madenciliği, toplumda olduğu kadar bilim ve teknik ile ilgili çevrelerde de tartışma konusu olmaktadır.

Odamız bu kapsamda ülkemizin her yerinde yürütülmekte olan madencilik faaliyetlerini ve sonuçlarını yıllardır savunmuş olduğu ilkeler ışığında takip etmekte, sonuçları hakkında kamuoyuna bilgilendirmeler yapmaktadır.

Aslında 2007 yılında başlayan ve son günlerde tekrar gündeme gelen "Kaz Dağlarında Altın Madenciliği" tartışmalarını dikkatlice izleyen Odamız 2007 yılında yaptığı  incelemeler ve bu incelemeler sonucunda ürettiği  görüşlere ek olarak yeni bir çalışma grubu kurmuştur. Çalışma Grubu 31 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihlerinde bölgede yaptığı incelemeler ve raporlar  üzerinden yürüttüğü çalışmaların sonucunda ekte sunulan bu "Ön İnceleme  Raporu"nu hazırlayarak kamuoyu ile paylaşma gereği duymuştur.

Saygılarımızla.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
7 Ağustos 2019, Ankara 

 

Okunma Sayısı: 8377
Yayın Tarihi: 07.08.2019
Dosyalar