TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLER ODASI 60. YIL FOTOĞRAF SERGİSİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLER ODASI 60. YIL FOTOĞRAF SERGİSİ

Odamızın 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek anma-kutlama programında diğer etkinliklerin yanı sıra, sosyal ve sanatsal etkinlikler de yer alacaktır.

Bu kapsamda Maden Mühendisliği Bölümüne davam eden öğrenciler ve siz üyelerimizin çalıştıkları, gezdikleri, gördükleri yerlerde çekecekleri fotoğraflardan oluşturacağımız sergi, Oda Yönetim Kurulumuzca belirlenecek tarih ve yerlerde yapılacak olup 60. Yıl Fotoğraf Kataloğu katılım sertifikası ile birlikte sanatçılara sunulacaktır.

Serginin teması;
" Hayat-Emek-Sanayi-Çevre Penceresinden Madencilik "
olarak belirlenmiştir.

İçinden geçtiğimiz olağanüstü günlerde, yaşamımızın her alanında olduğu gibi madencilik sektöründe de; 1980‘den bu yana dayatılan liberalizm, ülkenin tümüyle uluslar üstü tekellere açılması, taşeronlaşma gibi politikaların, öncelikle sektör çalışanları olmak üzere tüm halkımıza yansımasının sonuçlarını hep birlikte yaşamaktayız. 13 Mayıs 2014 Soma Katliamı, artık insan aklının ve vicdan tutulmasının son noktasıdır. Ülkemiz, günde ortalama dört kişinin iş kazalarına kurban verdiği yani her üç ayda bir "Soma Katliamı" yaşanan bir cehenneme dönmüştür.

En etkin liberalleşme politikası olan özelleştirmeler ve taşeronlaştırmalar sonucunda devlet sektöründe, işçi, mühendis ve diğer çalışanlar işlerini kaybederek, başka sektörlere kaydırılmakta veya işsiz kalmaktadırlar. Özel sektörde mühendislerimiz, düşük ücretlerle ağır koşullarda, yaşam ve iş güvencesinden, ekonomik ve sosyal haklardan mahrum çalışmaktadır. Genç mühendislerimiz ise işsizlik ve geleceksizlik baskısı altında yaşam mücadelesi vermektedir. Maden sektörünün altyapısını oluşturduğu sanayi sektöründe de uygulanan liberal politikalar, bırakın ileri teknoloji ve sanayi üretimini mevcut sanayinin de hızla yok oluşunu getirmiştir.

Gelişmiş ülkelere, madenlerini hammadde olarak satma ve tarım ürünü sunmakla görevlendirilen ülkemizin, 12 Eylül‘ün ihracata dayalı ekonomi modeliyle de kapitalist dünyadaki rolü değişmemiştir. 30 yılı aşkın bir süredir ülkemizin değişmeyen görevi daha da ağırlaştırılmış, yoğun emek sömürüsünün yanı sıra suyun, bitkinin, havanın, madenin her şeyin talanı ve sömürüsü yaşamımıza girmiştir. Kirlenen doğa nükleer santral ile artık geri dönüşü olmayan, yaşamın yok oluşuna doğru gitmektedir.

Bu koşullarda, gerek çalışma yaşamınızdan gerekse gözlemlerinizden yola çıkarak, belge niteliği taşıyacak fotoğraflarınızla geleceğe bir not düşebilirsiniz.

Sergi Katılım Koşulları;
-Katılımcılar, en fazla 3 adet fotoğrafla katılabilir.
-Katılımcılar; Ek1`de yer alan başvuru formunu eksiksiz dolduracaklar ve bir zarfın içine koyarak üzerine sadece rumuz numarasını yazacaklardır.
-Fotoğraflar dijital ortamda gönderilecek ve CD üzerine sadece rumuz numarası yazılacaktır.
-CD ile katılım formunun olduğu zarf başka bir zarfın içine koyularak en geç 01 Ekim 2014 tarihine kadar Maden Mühendisleri Odasına teslim edilecek veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir. Postada oluşabilecek hasarlardan Oda sorumlu değildir.
-Fotoğrafların kısa kenarı: en az 40 cm. ve çözünürlük 300 dpi olacaktır.
-Fotoğraflar; Seçici Kurul (Mustafa Ertekin/AFSAD Başkanı, Mehmet Özer/Fotoğraf Sanatçısı-Şair, Ayla Onar/Maden Mühendisi, Ressam) tarafından 4 Ekim 2014 tarihinde seçilecektir.
-Seçim dışı kalan fotoğrafların (CD) iadesi 01.11.2014 tarihinden itibaren Oda Genel Merkezinden veya posta ile yapılacaktır.
-Sergilenecek fotoğrafların sergi baskısı ve kataloğu Odamız tarafından yapılacak ve fotoğraflar Oda`ya ait olacaktır. (Telif Hakkı ödenmeyecektir)
-Sergilenen ve katalogda yer alan bu fotoğraflar, isim belirtilmek koşuluyla Oda etkinliklerinde ve her tür yayınlarında kullanılabilecektir.
-Sergi tarihleri ve yerleri üyelerimize ve katılımcılarımıza daha sonra bildirilecektir.
-Bu sergi AFSAD tarafından desteklenmektedir.

Okunma Sayısı: 1159
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Dosyalar