TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB İNSANLIĞA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE BİRLİKTE ALANLARDA VE SOKAKLARDADIR.

TMMOB İNSANLIĞA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE BİRLİKTE ALANLARDA VE SOKAKLARDADIR.

Emperyalist barbarlığın yarattıkları ile bugün Ortadoğu kan gölüne çevrildi. İnsanlar vahşice boğazlanıyor, öldürülüyor. Coğrafyamız ortaçağ karanlığına doğru hızla yuvarlanıyor. IŞİD denilen çete Kürt, Türkmen, Ezidi, Arap, Alevi, binlerce insanı katletti, katletmeye devam ediyor. Yüzbinlerce insanı toprağından kopardı, koparmaya devam ediyor. Kobane bu saldırganlığa karşı direniyor.

Durumdan vazife çıkaran AKP`nin savaş politikası "tezkere" ile birlikte tehlikeli bir eşiğe geldi. AKP`nin savaşa yönelik, başka ülkelere askeri müdahalede bulunmaya ve ülkemizi savaş üssü haline getirmeye yönelik politikasının tümüyle geleceğimizle oynamak anlamına geldiğini biliyoruz.

Emperyalist saldırganlığa karşı ses çıkaranlara bu ülkede şiddet en üst boyutta uygulanıyor.

Dün olduğu gibi bugün de emperyalist saldırganlığa ve kirli savaşlara karşı çıkan TMMOB, Kobane halkının yanındadır.

TMMOB; insandan, emekten, halktan ve adaletten yana tutumu ile coğrafyamızda yaşayan tüm halkların kardeşliğinden yanadır ve onlarla dayanışma içerisindedir.

TMMOB; bu ülkenin emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza gür sesle alanlarda sokaklarda haykırmaktadır, haykırmaya devam edecektir:

Savaş tezkeresi kaldırılsın.
Yaşasın halkların kardeşliği.
Emperyalist saldırganlığa son verilsin.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 255
Yayın Tarihi: 09.10.2014