TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı.

 TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı.

TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı, 21 Eylül 2013 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda "TMMOB çalışmaları ve ükemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi" gündemiyle  yapılmıştır.

Toplantıya, Odamızın Danışma Kurulu üyeleri de katılmıştır. Oda Başkanımız Mehmet TORUN, bir konuşma yaparak gündemle ilgili Odamız görüşlerini aktarmıştır.

Oda Başkanımızın konuşması aşağıdadır:

Sayın Divan, Danışma Kurulunun Değerli Üyeleri,

Sizleri Maden Mühendisleri Odası ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. TMMOB Yönetim Kurulu‘na dönem içinde yaptıkları çalışmalar için  teşekkür ediyorum.

Ülkemiz zor bir süreçten geçmekte, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olaylar, hepimizi tedirgin etmektedir. AKP iktidarının Suriye‘ye savaş açma hevesi, Barış sürecindeki son durum, Gezi parkı olayları sonrası yaşananlar, ODTÜ‘de yaşanan olaylar, Enerji alanında Muğla-Yatağan,Yeniköy ve Kemerköy Santralları ile kömür sahalarının özelleştirilmesi, TMMOB Yasasında yapılmak istenen değişiklikler gündemimizin sıcak başlıklarıdır. AKP iktidarı, bugünlerde demokratikleşme paketini açacağını beyan etmektedir. Mücadelelerle elde edilen hakların bir kısmını verir gibi görünerek bunu oya tahvil etmeye çalışacaktır. Gençlerini sokakta öldüren bir iktidardan demokratikleşme beklemek ciddi bir aymazlık olacaktır. Ayrıca iktidar, güç kaybettikçe daha da saldırganlaşacaktır.

Tüm bu sorunlarla mücadele için daha güçlü bir TMMOB‘ye ihtiyaç vardır. Bu anlamda örgütlülüğümüzü güçlendirmek ve gelecek dönem yönetimlere bu doğrultuda kadroları taşımak hepimizin görevidir.

Bu tespitler doğrultusunda;

-Genel Kurul süreçlerinde tüm Odaların dayanışma içinde olması önemlidir.

-TMMOB Yasası çalışmalarını takip etmek üzere bir komisyonun kurulması oldu bitti yaşamamak için gereklidir.

-Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan ve üyelerimizin belirlenen asgari ücretin altında ücret almamasını öngören protokolün takip edilmesi ve uygulatılması için çalışmanın artırılması gerekmektedir. 

-Mücadelenin yükseltilmesi gereklidir ancak bu mücadelenin siyasi akılla donatılması da  oldukça önemlidir.

Bu düşüncelerle, sizlere tekrar saygılar  sunuyorum.

Okunma Sayısı: 727
Yayın Tarihi: 23.09.2013