TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK ÇAĞRI: 10 EKİM`DE ANKARA`DAYIZ!

TMMOB’YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK ÇAĞRI: 10 EKİM`DE ANKARA`DAYIZ!

 

TMMOB`ye Bağlı Odalardan Ortak Çağrı:

Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!

Ülkemizin Bütün İlerici, Demokrat, Toplumcu Güçlerini 10 Ekim`de

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi`nde buluşmaya çağırıyoruz

Üst örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin yaptığı girişimler sonucu DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara Sıhhiye Meydanında Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi yapılmasına karar verilmiştir.

TMMOB`ye bağlı Odalar olarak:

AKP iktidarının;

  • Ülkemizi kan gölüne çevirmesine,
  • Ülkemizde ve Ortadoğu`da yaptığı savaş kışkırtıcılığına,
  • Ülkemizi diktatörlük ve iç savaş yöntemleriyle yönetmesine,
  • Ülkemizi emek sömürüsü ve rant cenneti yapmasına,
  • Laiklik ve kadın düşmanlığına,
  • 7 Haziran genel seçim sonuçlarını boşa çıkarması, kendi iktidarıyla birlikte giderek daha fazla aşınan parlamenter temsili demokrasiyi geçersiz kılarak iktidarını zorla korumak için yaptığı seçim ve hükümet-iktidar gaspına,
  • TMMOB ve bağlı Odalarını etkisizleştirme, kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından arındırma ve rant yağmasının önünde oluşturduğumuz engelleri yıkmaya yönelik girişimlerine karşı,

DİSK, KESK, TMMOB, TTB`nin yaptığı Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi çağrısını son derece yerinde ve doğru buluyoruz.

Kurulduğu tarihten bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını; ülke ve kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten ve barıştan yana tavrını en karanlık dönemlerde bile sürdürmekten geri durmayan TMMOB‘ye bağlı odalar olarak bizler, AKP iktidarının ülkemizi savaş atmosferi ve kaotik bir sürece sokmasına karşı 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara‘da yapılacak mitinge bütün örgütlü gücümüzü seferber ederek katılacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB`ye bağlı biz Odalar, 7 Haziran seçimleri sonrası yasal meşruiyetini kaybeden AKP iktidarının ülkemizi kan gölüne çevirmesine karşı bütün ilerici, demokrat, toplumcu güçleri ve bütün mühendis, mimar, şehir plancısı meslektaşlarımızı, 10 Ekim`de Ankara`da Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitinginde buluşmaya, toplumsal sorumluluklarımızı birlikte üstlenmeye davet ediyoruz. 

Okunma Sayısı: 298
Yayın Tarihi: 01.10.2015