TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB 43. DÖNEM YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

TMMOB 43. DÖNEM YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

 

TMMOB`nin 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara`da yapılan 43. Olağan Genel Kurulu sonucu seçilen 43. Yönetim Kurulu belli oldu. Seçimlerde TMMOB`nin 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı`nın da aralarında yer aldığı Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıların hazırladığı mavi listenin tamamı Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetim Kuruluna seçildi.

 TMMOB 43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Gölay Şakiroğulları

Çevre Mühendisleri Odası

Zeyneti Bayrı Ünal

Elektrik Mühendisleri Odası

Neriman Usta

Fizik Mühendisleri Odası

Ekrem Poyraz

Gemi Mühendisleri Odası

Hakan Aydoğdu

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Hakan Günay

Gıda Mühendisleri Odası

Kemal Zeki Taydaş

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası

Ali Fahri Özten

İç Mimarlar Odası

Feyyaz Ataç

İnşaat Mühendisleri Odası

Züber Akgöl

Jeofizik Mühendisleri Odası

Murat Fırat

Jeoloji Mühendisleri Odası

Ercan Bayrak

Kimya Mühendisleri Odası

Mehmet Besleme

Maden Mühendisleri Odası

Mehmet Torun

Makina Mühendisleri Odası

Mehmet Soğancı

Metalurji Mühendisleri Odası

Cemalettin Küçük

Meteoroloji Mühendisleri Odası

A.Deniz Özdemir

Mimarlar Odası

Bahattin Şahin

Orman Mühendisleri Odası

İsmet Aslan

Petrol Mühendisleri Odası

Mehmet Çelik

Peyzaj Mimarları Odası

Ozan Yılmaz

Şehir Plancıları Odası

Necati Uyar

Tekstil Mühendisleri Odası

Murat İlhan

Ziraat Mühendisleri Odası

Tevfik Kızgınkaya

 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Elektrik Mühendisleri Odası

Cengiz Göltaş

İnşaat Mühendisleri Odası

Ahmet Göksoy

Makina Mühendisleri Odası

İlter Çelik

Mimarlar Odası

Erkan Karakaya

Şehir Plancıları Odası

Ümit Nevzat Uğurel

  

TMMOB DENETLEME KURULU

İnşaat Mühendisleri Odası

Köksal Şahin

Kimya Mühendisleri Odası

Ramazan Tümen

Maden Mühendisleri Odası

Cemalettin Sağtekin

Makina Mühendisleri Odası

Ahmet Kirami Kılınç

Ziraat Mühendisleri Odası

Abdullah Melik

Okunma Sayısı: 794
Yayın Tarihi: 02.06.2014