TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB 1.Bilirkişilik Çalıştayı

TMMOB 1.Bilirkişilik Çalıştayı

TMMOB 1.Bilirkişilik Çalıştayı, 19 Aralık 2015 Cumartesi günü 09:00-18:00 saatleri arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Necatibey Caddesi No:57) Toplantı Salonu-ANKARA adresinde yapılacaktır.

ÇALIŞTAYIN AMACI:

Kentlerimizde rant sağlamak amaçlı imara aykırılıklar, şehircilik anlayışının dikkate alınmadığı uygulamalarla oluşturulan çarpık kentleşmenin önlenemez bir durum alması, kamu yararı olmayan özel amaçlı ÇED uygulamaları,  gerekli önlemler alınmadığından hızla artan iş kazalarının bir çoğunun ölümle ve iş göremezlikle sonuçlanması, işveren-yüklenici ilişkilerinde dava konusu olan ekonomik kökenli anlaşmazlıklar, adaletin tesis edilmesinde tarafsız bilirkişilik kurumuna duyulan gereksinimi oldukça önemli bir hale getirmektedir.

Ülkemizde kamu görevi yapma bilinciyle, uzmanlık alanı ve mesleki birikimi ile yeminli ve tarafsız olarak rapor tanzim eden bilirkişiler haksız olarak birçok eleştirilere maruz kalmakta, suçlanmakta hatta bazen bu suçlamalarla mahkeme karşına çıkmak zorunda bırakılmaktadır. Bu şekilde birçok uzman bilirkişinin yargılama sürecine aktif katılımı bir anlamda engellenmektedir.

Bu bağlamda odalarımızın bilirkişilik çalışmalarını değerlendirmek, mimar, mühendis ve şehir plancılarının bilirkişilik uygulama alanında yaşadığı sorunları tespit etmek, bilirkişilik mevzuatını yeniden değerlendirmek, öneriler geliştirmek ve bu önerileri uygulamaya koymak için gerekli çalışmalara başlamak TMMOB 1. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI` nın ana amacı olarak belirlenmiştir.

TMMOB 1. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI, 19 ARALIK 2015

9.00 – 10.00 KAYIT
10.00- 10.40 AÇILIŞ KONUŞMALARI 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet SOĞANCI
               
10.40 -11.10 TMMOB`DE BİLİRKİŞİLİK 
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına
Leman Ardoğan Mimarlar Odası
Mustafa Özdemir Elektrik Mühendisleri Odası
Şenay Güneş Jeofizik Mühendisleri Odası

I. OTURUM
KOLAYLAŞTIRICI: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına
Leman Ardoğan   Mimar
Mustafa Özdemir Elektrik Mühendisi

11.10- 11.30 BİLİRKİŞİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞMA
ATÖLYE GRUPLARININ OLUŞMASI

1-Atölye -1 Huriye Nacar Savat, Mimarlar Odası
Hukuk ve ceza bilirkişilerinin sorunları ve çözüm önerileri çalışma atölyesi
2-Atölye -2 S. Sırdaş KARABOĞA, Elektrik Müh. Odası
Kamulaştırma ve mülk bilirkişilerinin sorunları ve çözüm önerileri çalışma atölyesi
3-Atölye -3 Erdoğan BALCIOĞLU, İnşaat Müh. Odası
Kentsel dönüşüm alanında bilirkişilerin sorunları ve çözüm çalışma atölyesi

ATÖLYELERDE TARTIŞMAYA ACILACAK KONULARIN ORTAK BAŞLIKLARININ TESPİTİ
A-Mevzuat
B-Bilirkişilik Eğitimleri
C-Bilirkişi Seçimi Ve Görevlendirilmesi
D-Bilirkişi Raporları
E-Diğer Konular

11.30- 11.50 ÇAY ARASI

2. OTURUM :
KOLAYLAŞTIRICI: Haşim AYDINCAK-Elektrik Müh. Odası Ankara Şubesi Eski Bşk.
11.50- 12.10 BASIN GÖZÜYLE BİLİRKİŞİLİK
Gülşah KARADAĞ-Gazeteci
12.10- 12.30 TMMOB VE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI
Nurten ÇAĞLAR- TMMOB Hukuk Müşaviri

12.30- 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM: HUKUK VE CEZA ALANINDA BİLİRKİŞİLİK
KOLAYLAŞTIRICI: Mehmet TORUN / TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
13.30-13.50 YARGI GÖZÜYLE HUKUK VE CEZA ALANINDA BİLİRKİŞİLİK
Ayhan ALTUN Yargıtay 12. Ceza Dairesi
13.50-14.20 HUKUK VE CEZA BİLİRKİŞİLERİ ÇALIŞMA ATÖLYESİ SUNUMU

14.20- 14.35 ÇAY ARASI

4. OTURUM: KAMULAŞTIRMA VE  KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA BİLİRKİŞİLİK
KOLAYLAŞTIRICI: Ali Fahri ÖZTEN / TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
14.35-14.55 YARGI GÖZÜYLE KAMULAŞTIRMA / HUKUKİ DAVA / KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA BİLİRKİŞİLİK
Emel KARABAĞ- Yargıtay 5. Hukuk Dairesi   
14.55- 15.25 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİLİRKİŞİLERİ ÇALIŞMA ATÖLYESİ SUNUMU
15.25- 15.55 KAMULAŞTIRMA VE MÜLK BİLİRKİŞİLERİ ÇALIŞMA ATÖLYESİ SUNUMU

15.55- 16.15 ÇAY ARASI

16.15- 17.45 – FORUM
KOLAYLAŞTIRICI: Ali EKİNCİ – Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Genel Başkan Yrd.

17.45 - 18.00 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına
Timur Bilinç Batur – Harita ve Kadastro Müh. Odası

Okunma Sayısı: 421
Yayın Tarihi: 12.12.2015