TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN MUHAMMET BALTA`YA ZEMİN ETÜTLERİ KONUSUNDA ODAMIZIN TALEPLERİ İLETİLDİ

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN MUHAMMET BALTA`YA ZEMİN ETÜTLERİ KONUSUNDA ODAMIZIN TALEPLERİ İLETİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan YÜKSEL ve Hukuk Müşavirimiz Volkan KAYA  24 Şubat 2021 Çarşamba günü AKP Trabzon Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Muhammet BALTA ile görüşerek zemin etütleri konusunda odamızın taleplerini ilettiler.

Yapılan görüşmede, zemin etütleri konusunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmış bulunan , Esas No:2019/381, Karar No:2020/914 ve 11.06.2020 tarihli kararı ile Danıştay 8. Dairesi’nin Esas No: 2013/8520, Karar No: 2018/3065 ve 05.06.2018 tarihli kararında zemin etütlerinin "bir jeoloji mühendisi, jeolog, inşaat veya maden mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği; 5. maddesinin 1. fıkrasının a/8 ve a/9 bentlerindeki bahse konu hizmetlerin maden, jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisliği bölümlerinin, mühendislik hizmetlerinin mesleki faaliyet alanına girmesinin uygun  olduğuna dair mahkeme kararı kendisine iletilerek önümüzdeki günlerde hazırlanacak zemin etütleri mevzuatının söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda meslektaşlarımızı kapsayacak biçimde hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 357
Yayın Tarihi: 04.03.2021