TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Taşeron İşçileri Kurultayı

Geleceğimizin çalınmasına, sigortasız, sendikasız çalıştırılmaya, sefalete, şirketleri zengin toplumu açlığa mahkûm eden taşeronluk sistemine karşı birlik oluyoruz, Taşeron İşçileri Kurultayına yürüyoruz...

Taşeronluk sistemi işçinin en temel haklarının (ücret, sosyal ve ekonomik haklar gibi) gaspına, işçinin parçalanmasına dayanmaktadır. Biz işçilerin yaşamak ve ailesini geçindirmek için çalışmaktan başka çaresi yoktur. Çaresizliğimiz yüzünden patronlar sömürüyü daha da katmerleştirmek için taşeronluk sistemini kullanırlar. Taşeronluk sendikasız, sigortasız ve güvencesiz çalıştırmanın diğer adıdır. Yani cehennem koşullarının dayatıldığı sistemdir. Bizim üzerimizden kazanılan değerin aslan payını üst işveren alırken, alt işveren olan taşeron geri kalan parçayı alır. Bizlere düşen ise yoksulluk, sefalet, açlık ve geleceksizliktir.

Bugün Türkiye‘de taşeronluk sistemi her sektörde uygulanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Artık birçok sektörde çalışanların çoğunluğu taşeron işçisidir. İşçinin bu yaşanan sorunlara karşı en doğal hakkı olan sendikalaşmak bile yasal olarak imkânsızlaşmaktadır. Bunun en iyi örneklerini tersanelerde, Maltepe belediyesi‘nde olduğu gibi belediyelerde görüyoruz. Bırakın en temel haklarını insanlık dışı muameleye maruz kalan taşeron işçisini örgütlemek isteğinde çok rahat kapı önüne konulabiliyor. Üst işveren sıfatındaki patron bizlere hiç yüz yüze gelmeyerek kendini gizler, sorunlarımızın çözümünü hep alt işven olan taşeronla çözülmesini ister.

Ama bizler, bizleri açlığa, sefalete, geleceksizliğe itenin kimler olduğunu biliyoruz. Belediyelerde bu sistem bize düşük ücreti, ücret ödemelerini geciktirmeyi, kuralsız ve düzensiz çalışmayı, yasalarla sınırlandırılan 45 saatlik çalışma düzeninin üstüne çalışmayı, baskıyı, hor görülmeyi reva görürken, fabrikalarda örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, tesanelerde ise sayısız arkadaşlarımızı kaybettiğimiz iş cinayetlerini, ölümleri dayatır. Bizlerbelediyelerde, fabrikalarda, tersanelerde, metal ve tekstil işkolunda çalışan taşeron işçileri olarak artık azgın sömürü koşullarına dur diyeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki sorunlarımızın temel kaynağı aynı ve daha fazla kar etmek isteyen patronlardır.

-Taşeronluk sistemi zulümdür,
-Taşeronluk sistemi bizleri hiçleştirmekte ve nesne haline getirmektedir,
-Taşeronluk sistemi geleceğimizin gasp edilmesidir,
-Taşeronluk sistemi sigortasız, sendikasız çalıştırmadır,
-Taşeron sistemi şirket ve üst işvereni zengin, toplumu açlığa mahkum etmektir.

Bizler artık tek başımıza hareket etmiyoruz, kendi sorunlarımızın çözümü kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz. Maltepe Belediyesi direnişçi işçilerin kendi alanlarında başlattıkları mücadele ve örgütlenme artık birçok belediyeye, tersanelere, fabrikalara taşınıyor. Bizler taşeron işçileri olarak bu sisteme karşı nasıl birlik olunacağını, nasıl mücadele edileceğini, geleceğimizi nasılkazanacağımızı tartışmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve kendi çözümlerimizi bulmak için kurultay örgütlüyoruz.

Direnişçi işçilerden, Maltepe Belediyesinden, Kartal Belediyesinden, Adalar Belediyesinden, Tuzla tersanelerinden ve metal fabrikalarından katılan işçilerden oluşan taşeron işçileri kurultayı hazırlık komitesi olarak, tüm taşeron işçileri yapacağımız kurultayı örgütlemeye ve kurultaya güç katmaya çağırıyoruz. Güvenceli, sendikalı ve insanca çalışma koşulları için haydi taşeron işçileri kurultayına


-Çok değil sadece alınteri ve emeğimizin karşılığını istiyoruz!
-Köle değil işçiyiz, örgütlüysek güçlüğüz!
-Örgütlü işçi yenilmezdir!
-Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!

"Taşeron İşçileri Kurultayı‘nda buluşuyoruz, sigortasız, sendikasız, güvencesi çalışmaya karşı örgütleniyoruz!"

Tarih: 15 Nisan Pazar
Saat : 13.00
Yer: M.Boy Düğün Salonu
Adres: Esentepe Mah. Toros Cad. No: 52 Kartal İstanbul


Taşeron İşçileri Kurultayı Hazırlık Komitesi

 

 

Okunma Sayısı: 1004
Yayın Tarihi: 03.04.2012