TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILACAK BİLDİRİMLERDE MESLEK KODLARININ GERÇEĞE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILACAK BİLDİRİMLERDE MESLEK KODLARININ GERÇEĞE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMESİ


6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 102 nci maddesine;

"n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır." hükmü eklenmiştir.

İlgili hüküm gereği işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde meslek kodlarının gerçeğe uygun olarak bildirilmesi gerekmektedir. Odamız üyesi maden mühendislerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu meslek kodları şu şekildedir:

1322.02

Maden İşletme Yöneticisi

1322.03

Üretim Müdürü (Maden)

2146.02

Diğer Maden Mühendisleri

2146.04

Maden Mühendisi

2146.05

Maden mühendisi - kömür

2146.06

Maden mühendisi - metal

3121.03

Vardiya Amiri (Maden)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 102 nci maddesi gereği; işverenlerin, idari para cezası ile yaptırımı ile karşılaşmamaları için mevzuat hükümlerine uygun olarak maden mühendislerine ilişkin meslek kodlarını gerçeğe uygun olarak bildirmiş olmaları gerektiği hususunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 2839
Yayın Tarihi: 26.01.2017