TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN, KORONAVİRÜS (COVID-19) KONULU GENELGENİN, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİ İLE DAVA AÇILMIŞTIR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN, KORONAVİRÜS (COVID-19) KONULU GENELGENİN, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİ İLE DAVA AÇILMIŞTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 07/05/2020 tarih ve Koronavirüs (COVID-19) konulu 2020/12 sayılı Genelge ile “COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği” belirtilmektedir.

İlgili genelge nedeni ile Koranavirüs’e (COVID-19) maruz kalan sigortalılar hakkında, “iş kazası veya meslek hastalığı hükümleri” değil “hastalık sigortası” hükümleri uygulanacaktır.

Bu durumun hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile Odamız tarafından, ilgili Genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.

Okunma Sayısı: 505
Yayın Tarihi: 28.05.2020