TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SOMA DA BULUNAN MADEN SAHASININ ANAYASAYA VE MEVZUATA AYKIRI OLARAK İHALE EDİLMESİNE KARŞI ODAMIZ DAVA AÇMIŞTIR

SOMA DA BULUNAN MADEN SAHASININ ANAYASAYA VE MEVZUATA AYKIRI OLARAK İHALE EDİLMESİNE KARŞI ODAMIZ DAVA AÇMIŞTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 09.10.2019 tarih ve 30913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Manisa İli Soma İlçesinde bulunan "87194" ruhsat numaralı maden sahasının, saha işletme hakkı ruhsat devri ile ihale edileceğini duyurmuştur.

Anayasaya ve mevzuata aykırı olması nedeni ile ilgili ihalenin, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Odamız tarafından dava açılmıştır.

 

Okunma Sayısı: 1152
Yayın Tarihi: 13.11.2019