TMMOB Maden Mühendisleri Odası

RUHSAT SAHİPLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

RUHSAT SAHİPLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

4.08.2005 tarih ve 25916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (k) bendine göre;

“Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,” Odanın amaç ve görevleri arasında yer almaktadır.

Mevzuat hükmü gereği Odamız her yıl Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesini belirleyerek Resmi Gazetede yayımlamaktadır.
 
Odamız Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için belirlenmiş Asgari ücret tarifesi 18 Aralık 2019 tarih ve 30982 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımlanan asgari ücret tarifesi, sistemimizde kayıtlı bütün ruhsat sahiplerine, 25.01.2020 tarih 571 sayılı yazı ile posta yoluyla gönderilmiştir. İlgili yazıda Odamız Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği gereğince maden mühendisine asgari ücret tarifesinde belirtilen rakamların altında ücret ödenmemesi gerektiğini belirtilmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
14 Şubat 2020, Ankara 

 

Okunma Sayısı: 868
Yayın Tarihi: 14.02.2020
Dosyalar