TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÖNEMLİ DUYURU

Odamızın görevleri arasında;

- Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,

- Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,

bulunmaktadır.

Bu doğrultuda her yıl asgari ücret tarifesi düzenlenerek uygulanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bir protokol imzalanarak mühendislerin belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılmaması öngörülmüştür.

Üyelerimizin bu konularda hassasiyet göstermeleri hem kendi yararına  hem de meslek etiği açısından bir görevdir.  

Odamıza gelen proje ve raporlar bu doğrultuda değerlendirilecektir. Üyelerimizin mağdur olmamaları için gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 1333
Yayın Tarihi: 27.03.2013