TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZ VII. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODAMIZ VII. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODAMIZ VII. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız 7. Öğrenci Kurultayı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinden oluşan “Genç Madenci” örgütlülüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Çeşitli üniversitelerden yaklaşık 90 öğrencinin katıldığı Kurultay'da, 4 oturumda çağrılı konuşmacılar ve öğrenciler tarafından sunumlar yapılmış ve son olarak da "Nasıl bir üniversite olmalı" konulu forumla Kurultay tamamlanmıştır.

Mücadele, dayanışma, emek ve özgürlük temalarının ön plana çıkarıldığı 7. Öğrenci Kurultayı'nda, “Genç Madenci” örgütlülüğümüz aydınlık bir gelecek için her türlü karanlık anlayış ile mücadele ruhunu göstermiştir. “Genç Madenci” ülkemizin daha demokratik bir işleyişe kavuşması, insanların kendini özgürce ifade edebileceği ve küçük bir zümrenin değil, halkın tüm kesimlerinin insanca bir yaşam sürdürebileceği günlere olan inancını bir kere daha yansıtmıştır. Genç Madenci örgütlülüğü gelecekte de demokrat, yurtsever ve özgürlükçü bir çizgide başta üniversiteler olmak üzere de yaşamın her alanında faaliyetlerine devam edecektir.

Yaşasın TMMOB!

Yaşasın Maden Mühendisleri Odası!

Yaşasın Genç Madencilerin Örgütlü Mücadelesi!

Okunma Sayısı: 316
Yayın Tarihi: 19.11.2021
Fotoğraf Galerisi