TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZ “DAİMİ NEZARETÇİ ANKETİ 2023” RAPORU YAYIMLANDI

ODAMIZ “DAİMİ NEZARETÇİ ANKETİ 2023” RAPORU YAYIMLANDI

ODAMIZ “DAİMİ NEZARETÇİ ANKETİ 2023” RAPORU YAYIMLANDI

 

Odamız tarafından yapılan ve 1319 üyemizin katıldığı “Daimi Nezaretçi Anketi 2023” Raporu yayımlandı. Raporda, Daimi Nezaretçilik yapan üyelerimizin yaşadıkları birçok sorun ve çözüm önerileri dile getirilmiştir. Bu sorunların en başında Daimi Nezaretçilerin ücretlerini işverenden/ruhsat sahibinden almaları gelmektedir. Bir açıdan denetim görevi yürüten Daimi Nezaretçilerin ücretlerini ödeyen, yani işveren olan kişi veya kuruluşu gerektiği gibi denetlemeleri mümkün olmamaktadır. Bu durum doğal kaynaklarımızın bilim ve teknik kriterlere göre azami fayda ile çıkarılmasına engel olduğu gibi, iş kazalarının yaşanmasına, ciddi can ve kaynak kaybına yol açmaktadır. Madenlerin işletilmesinde “Daimi Nezaret” edilebilmesinin yolu, bu görevi yapan üyelerimizin ücretlerini oluşturulacak bir fondan almalarıdır.

Raporda öne çıkana diğer bulgular şöyledir;

  • Maden mühendisleri arasında işsizlik oranı %11’dir.
  • Genel itibarıyla maden mühendislerinin %27’si ya işsizdir ya da maden mühendisliği ile ilgisi olmayan bir alanda çalışmaktadır.
  • Maden mühendisleri en çok işyerindeki koşullar, alınan ücret ve sağlanan refah düzeyi, iş bulma olanakları, mesleğin giderek önemini yitirmesi ve mesleki uygulamaların tatmin edici olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtmektedir.
  • Elde edilen verilere göre maden mühendisleri sıklıkla mobbing ile karşılaşmakta, olumsuz çalışma koşullarına ve düşük ücrete maruz bırakılmakta ve aşırı/uzun saatler çalışmak zorunda kalmaktadır.
  • Maden mühendislerinin %36,6’sı haftada 45 saatten fazla çalışmaktadır. Yani maden mühendislerinde aşırı çalıştırma ve iş yükü oranı yüksektir. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde yaygın olarak görülmektedir.
  • Maden mühendislerinin yaklaşık %80’i herhangi bir nedenle işiyle ilgili bir kaygıya sahiptir. Herhangi bir nedenle işten çıkarılacağından/işsiz kalacağından kaygı duyanların oranı %40’a ulaşmaktadır. Ayrıca, genç mühendisler daha ileri yaştaki mühendislere göre bu konuda daha kaygılıdır. Özelleştirmelerin, güvencesiz çalışmanın, esnek çalışmanın vb. yaygınlaşması bu kaygının artmasına neden oluyor gibi görünmektedir.
  • Ne yazık ki; Maden mühendislerinin sadece beşte biri yeterli bir yaşam standardına sahip olduğunu düşünmektedir. Yeterli bir sosyal hayatı olduğunu belirtenlerin oranı çok daha düşük olup mesleğe daha geç başlayan genç maden mühendisleri daha erken başlayan ileri yaşlardaki mühendislere göre yaşam standardından ve sosyal hayattan daha az memnundur.
  • Mühendislerin yarıdan biraz fazlası (%53) mesleki saygınlık ve özlük hakları bakımından geçen beş yıl içerisinde kötüye gittiğini düşünmektedir.
  • Maden mühendisleri içerisinde giderek artan bir oran olmakla birlikte hala kadın maden mühendisi oranı düşüktür (%13,6).
  • Sendikalı olarak çalışan maden mühendislerinin oranı sadece %9,8’dir. Sendikalaşmanın çok düşük olması, sendikanın yapacağı görevlerin Oda’ya yüklenmesine neden olmaktadır.

 

Okunma Sayısı: 1789
Yayın Tarihi: 20.06.2023
Dosyalar