TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN YÜKSEL`İN ZONGULDAK`TA YAPTIĞI "EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ" KAMPANYASI KONUŞMASI

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN YÜKSEL`İN ZONGULDAK`TA YAPTIĞI

Sevgili Meslektaşlarım, bu ülkenin aydınlık yüzlü mimarları, mühendisleri, şehir plancıları

Saygıdeğer Maden emekçileri, emeğin başkenti Zonguldaklı dostlarım

Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve demokrasi güçlerinin değerli temsilcileri

Değerli Basın Emekçileri,

Hepinizi TMMOB Maden Mühendisleri adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum,

TMMOB Yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği hem meslektaşlarımızla, hem Zonguldak Şubemizle hem de siz Zonguldak halkıyla geçim sıkıntısına, açlığa, sefalete, yolsuzluğa ve ranta karşı, halk için bütçe için, eşitlik için adalet için ve demokrasi mücadelesi için dayanışmaya geldiler.

Hoş geldin TMMOB

Hoş geldin birlik başkanım,

Hoş geldiniz TMMOB Oda Başkanları

Hoş geldiniz TMMOB İKK sekreterlerimiz

Emeğin Başkenti Zonguldak ile Dayanışmaya,

Maden Mühendisleri ile dayanışmaya,

Maden emekçileri ile dayanışmaya geldiğiniz sefalar getirdiniz.

Biz maden mühendisleri, biz maden emekçileri 1829 yılından itibaren bu kentte ülkemizin kalkınması için, sanayinin gelişmesi için kömür üretiyoruz.

Biz bir avuç kömür için bir ömür veren emekçileriz.

Biz demire çeliğe can verdik,

Biz yeraltının karanlıklarından halkımıza ışık olduk

Biz aydınlık yarınlar için karanlığı kazdık, kazmaya da devam edeceğiz.

Biz maden maden mühendisleri aydınlık yarınlar için karanlığı kazarken emekçilerle dayanışma içinde olduk, onlarla güldük, onlarla ağladık;

Onlarla yürüdük, onlarla mücadele ettik.

Karadon’da , Kozlu’da, Gelik’te onlarla öldük,

Onlarla ölümlerden döndük,

Sevgili Dostlar;

Biz Maden Mühendisleri Zonguldak’ta sadece maden demedik, kömür demedik

Zonguldak halkıyla birlikte olduk,

Zonguldak halkıyla demokrasi mücadelesi verdik,

Zonguldak halkıyla adalet mücadelesi verdik,

Zonguldak halkıyla eşitlik mücadelesi verdik,

Zonguldak halkıyla yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı birlikte omuz omuza mücadele verdik.

Vermeye de devam edeceğiz.

Biz maden mühendisleri;

Zonguldak’ta kültür olduk, sanat olduk,

Zonguldak’ta eğitim olduk, spor olduk.

İşte bu yüzden de emek düşmanlarının ve rantiyecilerin,

Cumhuriyet ve demokrasi karşıtlarının,

Laiklik düşmanlarının,

Karanlık güçlerin hedefi olduk.

Olmaya da devam edeceğiz

Pişmanmıyız? ASLA

Bedeli ne olursa olsun bilimin ve ilkelerimizin ışığında yürümeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sevgili Zonguldaklılar,

Sevgili maden emekçileri

Sevgili Demokrasi güçleri,

Biz maden mühendislerini susturmak için,

Bizim Zonguldak’a ses olmamızı, ışık olmamızı engellemek için

Bizim mücadelemizi baltalamak için

57 yıldır kiracısı olduğumuz,

57 yıldır gözümüz gibi koruduğumuz,

57 yıldır baktığımız onardığımız bu 114 yıllık tarihi binayı elimizden almak istiyorlar.

Zannediyorlar ki bu binadan çıkarılırsak bu mücadele bitecek

Zannediyorlar ki bu kavga bitecek,

Zannediyorlar ki Zonguldak halkıyla dayanışma bitecek.

Biz maden mühendisleri çadırda da olsak, sokakta da olsak bu kavga bitmeyecek.

Sevgili Zonguldak halkı,

Sevgili Maden emekçiler,

Saygıdeğer Basın emekçileri

57 yıldır içinde bulunduğumuz bu 114 yıllık tarihi binadan çıkarılmak istenmemizin tek nedeni elbette ki Maden Mühendisleri Odasının vermiş olduğu bu mücadele değil.

Bunun nedeni yandaşa rant sağlamaktır.

Nasıl ki geçmiş yıllarda olduğu gibi TTK’nın malları yağmalanmışsa

Nasıl ki yandaşa, partiliye, sermayeye peşkeş çekilmişse,

Bu tarihi bina da ranta kurban edilmek isteniyor.

Biz maden mühendisleri

Ranta, talana, özelleştirmelere hep karşı çıktık.,

Çıkmaya da devam edeceğiz,

TTK’nın binaları, arsaları talan edilirken biz asla mülkiyetine talip olmadık, kiramızı verdik vermeye de devam ettik.

Türgev gibi, ensar vakfı gibi kamu mallarına çökmedik, çökmeyeceğiz, çöktürmeyeceğiz.

Sevgili Zonguldak halkı,

Sevgili Maden emekçiler,

Saygıdeğer Basın emekçileri,

 

Bu karanlık güçlerin,

Bu rantiyecilerin,

Bin bir türlü hesapları var.

En önemli hesapları da Cumhuriyettir, laikliktir, demokrasidir

Çünkü bu 114 yıllık bina Cumhuriyetin kurucusu Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a çıktığı binadır.

Bu 114 yıllık tarihi bina Zonguldak’ta Cumhuriyetin sembolüdür.

Bu nedenle bu bina karanlık güçlerin hedefindedir.

Bu nedenle Maden Mühendisleri Odası karanlık düşüncenin hedefidir.

Sevgili Zongduldaklılar

Saygıdeğer basın emekçileri,

Buradan bir kez daha sesleniyorum,

Karanlık güçlere, cumhuriyet, demokrasi ve laiklik düşmanlarına

Ranta ve rantiyecilere

Karşı mücadelemiz sadece bu binada ve Zonguldak’ta değil ülkenin dört bir yanında devam edecek.

114 yıllık bu tarihi binayı elimizden alsalar da devam edecek, almalar da devam edecek.

Maden Mühendisleri Odasının bu mücadelesi bu binada da devam edecek, sokakta da devam edecek.

Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı olarak bu karanlık projenin sahibi karanlık güçlere,

Bu karanlık projenin gerçekleşmesine vesile olan sorumlulara sesleniyorum.

Siz yolcusunuz.

Biz hancıyız.

Biz bu kentin çocuklarıyız.

Biz bu kentte doğduk, bu kentte doyduk, bu kentte öleceğiz.

Ülkemize, kentimize, emeğimize ekmeğimize,

Tarihimize, kültürümüze sahip çıktık çıkmaya da devam edeceğiz.

Bu kentin çocukları olarak cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, adalete sahip çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz.

Sevgili Zonguldaklılar,

Sevgili maden emekçileri

Maden Mühendisleri olarak size sesleniyorum.

Sizleri; bizimle birlikte, ülkemize, cumhuriyete, demokrasiye, adalete, kentimize, emeğimize ekmeğimize   sahip çıkmaya, bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum.

Bu yolda bizimle yürüyen ve yürüyecek olan

Zonguldak halkına

Maden emekçilerine,

TMMOB dostu demokrasi güçlerine

TMMOB Birlik ve Oda başkanlarıma

Yürekten teşekkür ediyor ve hepiniz dostlukla selamlıyorum.

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

13 kasım 2021, Zonguldak

 

 

Okunma Sayısı: 270
Yayın Tarihi: 15.11.2021
Fotoğraf Galerisi