TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODA HEYETİMİZ ERMENEKDE HAKLARI İÇİN DİRENEN ÜYEMİZ EMEL TUNÇDEMİR İLE MADEN EMEKÇİLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA ZİYARETTE BULUNDULAR

ODA HEYETİMİZ ERMENEKDE HAKLARI İÇİN DİRENEN ÜYEMİZ EMEL TUNÇDEMİR İLE MADEN EMEKÇİLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA ZİYARETTE BULUNDULAR

ODA BAŞKANIMIZ AYHAN YÜKSEL VE ADANA ŞUBE BAŞKANIMIZ MEHMET YILMAZ
ERMENEK’DE HAKLARI İÇİN DİRENEN ÜYEMİZ EMEL TUNÇDEMİR İLE MADEN EMEKÇİLERİNE DESTEK
OLMAK AMACIYLA ZİYARET ETTİLER

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Oda Başkanımız Ayhan YÜKSEL ile Adana Şube Başkanımız Mehmet YILMAZ’dan oluşan heyet 23 Eylül 2020 tarihinde, Ermenek’te 13 aylık maaşlarını ve geçmiş yıllardan kalan kıdem tazminatlarını almak ve iş sağlığı güvenliği kurallarına göre çalışmak için direnen üyemiz Emel TUNÇDEMİR ile maden emekçilerini desteklemek amacıyla maden ocağında ziyaret ettiler.

Oda heyetimiz ziyaret sonrası, sorunun çözümü amacıyla Üyemiz Emel TUNÇDEMİR ve maden emekçilerinin üyesi oldukları Bağımsız Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ile birlikte Ermenek Kaymakamı Hacı Osman HÖKELEKLİ ve Ermenek Belediye Başkanı Atilla ZORLU’ile görüşmeler yaptılar. Her iki görüşmede de, üyemiz Emel TUNÇDEMİR ile maden emekçilerinin yasal hakları olan ücret alacakları, geçmişten gelen kıdem tazminatları ile en temel insan hakkı olan sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışma hakkının sağlanması taleplerinin karşılanması için yetkililerin sorumluluk alarak gerekli adımları atmaları talep edildi.

1980 Yılından itibaren uygulamaya koyulan neoliberal politikalar sonucunda nitelikli emek kategorisinde yer alan mühendis emeği değersizleştirilmiş, mühendislerin işçileşme süreci hız kazanmıştır. Bu tarihten itibaren mühendisler arasında işsizlik artmış, ücretli mühendislerin ücretleri, özlük hakları, sosyal hakları ve yaşam standartları önemli ölçüde gerilemiştir. Bütün bu olumsuz değişimlere karşın ücretli çalışan mühendisler bu süreci yeterince içselleştirememiş, kendilerini emek alanı ve emek mücadelesi dışında görerek sorunlarını bireysel çözümleme yoluna gitmişlerdir. Bireysel çözüm arayışlarının bu denli çoğaldığı günümüz koşularında üyemiz Emel TUNÇDEMİR örnekleri son derece az olan bir mücadele yoluna girmiş, benzer sorunları yaşadıkları maden işçileri ile birlikte ekonomik ve sosyal hakları ile sağlıklı ortamda çalışma hakları için örgütlü bir mücadeleye yönelmiştir.   

Ücret ve sosyal haklar sorunu ne yazık ki madencilik sektöründe sıkça yaşanmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri sektörde yaşanan örgütsüzlüktür. Büyük yatırımlara imza atan şirketlerin, konu çalışanların ücretleri, sosyal hakları ve çalışma koşulları olduğunda yükümlülükten kaçınmaları kabul edilebilir bir durum değildir. TMMOB Maden mühendisleri Odası olarak başta üyelerimiz olmak üzere çalışanların alın terinin karşılığının verilmesini, hukuki ve meşru haklarına saygı gösterilmesini belirtiyoruz. Ermenek’de üyemiz Emel TUNÇDEMİR ve diğer maden işçilerinin haklı talepleri doğrultusunda başlattıkları eylemi destekliyor, hak ettikleri ücretlerinin ve sosyal haklarının derhal ödenerek, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
27 Eylül 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 366
Yayın Tarihi: 27.09.2020
Fotoğraf Galerisi