TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MYK İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE BELLİ SEKTÖR VE MESLEKLER İLE İLGİLİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI HAZIRLANMIŞTIR.

MYK İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE BELLİ SEKTÖR VE MESLEKLER İLE İLGİLİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI HAZIRLANMIŞTIR.

2006 yılında yürürlüğe giren 5544 sayılı "MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN" çerçevesinde belli sektör ve meslekler ile ilgili ulusal meslek standartları hazırlanmıştır. Hazırlanan ulusal meslek standartları Resmi Gazete' de yayımlanmış olup ulusal meslek standartları ile ilgili ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanmıştır.

Ulusal yeterlilikleri yayımlananlar arasından 183 meslek belge zorunluluğu kapsamına alınmış olup madencilik sektörünü doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren meslekler de zorunluluk kapsamına alınan meslekler arasında yer almaktadır.

Her sektör ve meslek için farklı kamu kurumları, özel kuruluşlar ve meslek örgütleri MYK ve akreditasyon kuruluşlarına başvurarak gerekli şartları sağlamaları neticesinde Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu sıfatı kazanarak MYK sınav ve belgelendirme süreçlerini yürütme konusunda yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda yeraltı madenciliğinde zorunlu hale gelen sanat/meslekler:

• Yeraltı Hazırlık işçisi Seviye 3

• Yeraltı Hazırlık işçisi Seviye 4

• Mekanizasyon işçisi (Maden) Seviye 4

• Pres İşçisi (Maden) Seviye 4

• Mekanize Kazı Operatörü Seviye 4'tür.

Bu meslek ve sanatlar haricinde doğrudan madencilik işlerinde çalışanların (Ör. Üretim işçisi, Nakliyat işçisi, Nezaretçi gibi) daha önce aldıkları mesleki eğitim, sertifika gibi hukuken kabul edilebilir belgeleri geçerli olup MYK belgesi alması zorunluluğu bulunmamaktadır. Zorunluluk kapsamında olan bütün meslekler aşağıdaki linkten incelenebilir.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik...

Belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş kuruluşların sahada meslektaşlarımıza konu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu ancak verilen bazı bilgilerin doğruluğu konusunda tereddütler oluştuğu veya yanlış anlaşılmaların meydana geldiği kaygısıyla yönetim kurulumuz bazı konulara açıklama getirmek gerekliliğini hissetmiştir.

1- Hazırlık işçisi Seviye 4 mesleği "Ahşap bağ yapamaz" yönünde söylemler doğru olmayıp Hazırlık İşçiliğinde Seviye 3 ve Seviye 4 mesleklerinin her ikisinin yeterlilikleri aynı zorunlu ve seçmeli birimlerden oluşmaktadır. Bu birimler içerisinde Seviye 3 talimat alan işçiyken Seviye 4 işi yaptıran, yapan usta niteliği taşımaktadır.

​​​​​​2- Bazı yetkilendirilmiş belge kuruluşları kendi yetki kapsamlarında yer alan meslekleri o meslek dalında çalışıp çalışmadığına bakmaksızın işyerinde bulunan bütün çalışanlara alınması konusunda işyerlerini yönlendirmektedir. İlgili mesleklerin teşvik kapsamında olmasını bu duruma gerekçe göstermekte ve işyerinin kullanmayacağı personeli belgelendirerek işsizlik sigortası fonu kapsamındaki teşvikten belgelendirme ücretini almaktadır. Bu durum hem teşvikin verildiği kamu kaynağının gereksiz kullanılması hem de teşvikten faydalanmanın bir kişi için bir belge ile sınırlanması sebebiyle ilerleyen süreçte zorunluluk ve teşvik kapsamına alınacak diğer mesleklerde teşvikten faydalanmaya engel teşkil edecektir.

3- Her meslek ile ilgili belgelendirme alternatifleri o mesleğin ulusal yeterliliğinde açıklanmış olup birçok meslekte zorunlu birimlerin yanında bir seçmeli birim alınması belge almak için yeterli olmaktadır. Ancak birçok meslek ve işyerinde bir seçmeli birim alınması o işin yapılması açısından teknik ve hukuki olarak mümkün değildir. Birimlerin seçilmesi ve belgelendirme konularında meslektaşlarımıza eksik bilgi verildiği hususu tarafımıza iletilmiştir. Teşvik belge başına verilmekte olup bu belge tüm zorunlu ve seçmeli birimleri kapsayacağı gibi Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu ile yapılacak anlaşmaya göre belirli alternatifler ve seçmeli birimlerle de sınırlanabilmektedir. Yapılacak denetimlerde ve meydana gelebilecek iş kazalarında meslektaşlarımızın hukuki olarak sorun yaşamaması için Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ile sözleşme yapmadan meslektaşlarımız tarafından ulusal yeterliliklerin detaylı incelemesi ve bilgi ihtiyacı duydukları her konu için odamız sürekli eğitim merkezi ile iletişim kurmaları hem kamu kaynaklarını kullanımı hem doğru ve yeterli belgelendirme yapılması hem de sektörümüz açısından faydalı olacaktır.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 435
Yayın Tarihi: 27.10.2021