TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ PROF DR KEMAL VARIN NUMANOĞLU MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ PROF DR KEMAL VARIN NUMANOĞLU MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ PROF DR KEMAL VARIN NUMANOĞLU MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

Oda Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Banu Kekeç Saçın, Genel Sekreter Erşat Akyazılı ve Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu üyesi Cem Lafcı 9 Mart 2021 Salı günü Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Maden Teknolojisi alanı Çerçeve Öğretim Programı hakkında bilgi aldılar.

Ziyarette, Öğretim Programının madenlerde çalışan ara elemanların iş gücü niteliğinin artırılmasının sektörel gelişmenin önünü açacağı, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda olumlu sonuçlarının olacağı ve öğretmen/eğitici atamalarının maden mühendisi istihdamına olumlu olarak yansıyacağı konusundaki görüşlerimiz iletilerek, Öğretim Programı konusunda Odamızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

 

Okunma Sayısı: 456
Yayın Tarihi: 09.03.2021
Fotoğraf Galerisi