TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MAHKEMELER ODALARIMIZIN MESLEKİ DENETİM YETKİSİ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

MAHKEMELER ODALARIMIZIN MESLEKİ DENETİM YETKİSİ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

MAHKEMELER ODALARIMIZIN MESLEKİ DENETİM YETKİSİ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Elektrik Mühendisleri Odası`nın mesleki denetim uygulamalarına karşı ‘yetkisi yok` diyerek dava açan üyeler yargıya takıldı. Ankara 9. İdare Mahkemesi 2017/1520 esas ve 2918/2379 nolu kararı ile ‘mesleki denetim yetkisi odaların görevidir` dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası`nın mesleki denetim faaliyetleri kapsamında üyelerine uyguladığı yaptırımlar farklı mahkemelerde EMO ve TMMOB`ye açılan ‘yetkisi yoktur` davalarının konusu oldu. Mahkemelerde açılan davalar sonucundaki yargı kararları EMO ve TMMOB`nin yasa ve yönetmeliklerinde belirtilen kuruluş amaçları sıralanarak "Kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının; gerek üyelerinin gerekse de soyut olarak mesleğin onurunu ve mesleki disiplini korumak, mesleğin gelişimini sağlamak, mesleğin icrasında uyulacak ilke ve kuralları saptamak hususlarında görev ve yetki sahibi olduğu tartışmasızdır" sonucuna varıyor. Üyelerin EMO` nun mesleki denetim uygulamalarına karşı açtığı davalar bu sebeplerle farklı mahkemelerce reddediliyor.

TMMOB ve EMO` nun mevzuatı uyarınca kuruluş amaçlarının sıralandığı söz konusu kararların birinde, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının; gerek üyelerinin gerekse de soyut olarak mesleğin onurunu ve mesleki disiplini korumak, mesleğin gelişimini sağlamak, mesleğin icrasında uyulacak ilke ve kuralları saptamak hususlarında görev ve yetki sahibi olduğu tartışmasızdır" görüşü dile getirildi.

Ayrıca, TMMOB Yasası`nın 2. Maddesi b fıkrası uyarınca meslek odalarının, meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin yerel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü birtakım kuralları koyabileceği kaydedildi.

Kaynak: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=126906

Okunma Sayısı: 406
Yayın Tarihi: 07.03.2019