TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ARAŞTIRMA RAPORU YAYIMLANDI

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ARAŞTIRMA RAPORU YAYIMLANDI

Sunuş

 

Bu çalışma için anket soruları TMMOB Maden Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile oluşturulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Çalışma, oda üyesi olsun ya da olmasın, madencilik sektöründe tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak iş güvenliği uzmanlığı yapmış ya da yapmakta olan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın hedefi 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun madencilik sektörüne olan etkileri hakkında görüşlerin ortaya çıkarılması olarak özetlenebilir. Kanunun yürürlükte olduğu 10 yılın sonunda madencilik sektöründe görev alan iş güvenliği uzmanlarının Kanun ve uygulamaları ile ilgili nasıl bir algısı olduğu anlaşılmak istenmektedir. 

 

Anket verileri 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde toplanmıştır. Araştırmanın ana evreni Maden Mühendisi olsun ya da olmasın madencilik sektöründe iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış ve halen çalışmakta olan kişileri kapsamaktadır. Anketlere 352 uzman katılmış, değerlendirme anket tekniği için uygun olan 327 uzman üzerinden yapılmıştır.   

 

Bu ankette verilen bilgiler kişisel veri bazında herhangi bir kayıt sistemine tabi değildir. Veriler, dolduran kişinin profili ile eşleştirilmeyecektir. Elde edilen veriler, toplam veri olarak analiz edilecek olup, istatistiksel olarak yorumlanacaktır. İstatistiki veri ve analizler, hem odamızın önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak, hem de 6331 Sayılı Kanun’un sektörümüze etkisi bakımından bilimsel olarak yorumlanarak kamuoyunun ve karar vericilerin dikkatine sunulacaktır. Maden Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bu değerli çalışmaya vakit ayırdığınız ve katkı sunduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
48. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 557
Yayın Tarihi: 04.03.2024
Dosyalar