TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN YÖNETMELİĞİ` NİN 131. MADDESİ 1. FIKRA (B) BENDİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR

MADEN YÖNETMELİĞİ` NİN 131. MADDESİ 1. FIKRA (B) BENDİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR

Odamız tarafından açılan davada; Maden Yönetmeliği` nin  "Zorunlu Olarak Teknik Eleman Çalıştırılacak Ruhsat Sahaları" başlıklı 131. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin, yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmiştir.

İlgili madde hükmü şu şekildedir;

"Teknik eleman istihdam şartının oluştuğu ancak teknik eleman istihdam edilmediğinin tespiti halinde teknik eleman istihdamı için on beş gün süre verilir. Bu sürede teknik eleman istihdamı yapılmaması durumunda Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem tesis edilir. Ancak, bu hükümlere göre yapı ve inşaat hammaddeleri üretimi için izin alan kamu kurum ve kuruluşlarının sadece faaliyetleri durdurulur."

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından; Yönetmeliğin 131. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin Yürütmesi; "teknik eleman istihdamı şartlarının oluşmasına karşılık, teknik eleman istihdam edilmediğinin tespit edilmesi halinde teknik eleman istihdamı için on beş gün süre verilmesinin, Maden Kanunun 31. maddesine aykırı olduğu gerekçesi" ile durdurulmuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
23 Şubat 2019, Ankara
 

Okunma Sayısı: 673
Yayın Tarihi: 23.02.2019