TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

MADEN YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

MADEN YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

Odamız, üyelerinin haklarının korunması için gerekli çalışmaları yürütmeye, her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam etmektedir.

11.12.2022 tarih ve 32040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maden Yönetmeliği"nin;

130. maddesinin 2. Fıkrası; “Vardiyalı çalışılan işletmelerde daimî nezaretçi, herhangi bir vardiyada görev alabilir ve teknik eleman olarak istihdamı zorunlu maden mühendislerinden biri olarak kabul edilebilir.” ve,

Geçici 4. maddesinin 2. Fıkrası; “Aynı ocak için atanmış olan daimî nezaretçi sayısının birden fazla olması durumunda; ruhsat sahibi/rödövansçı tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde her ocak için daimî nezaretçi sayısının tek daimî nezaretçiye düşürülmesi zorunludur. Aksi takdirde atanmış olan daimî nezaretçilerden ilk atanan dışındakilerin görevleri sona erer.” ile ilgili olarak, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmiştir.

Meslektaşlarımızı hak kaybına uğratacak olan ve meslektaşlarımızın istihdam olanaklarını daraltmaya dönük her türlü uygulamaya karşı hukuki mücadelemiz kararlılıkla sürecektir!

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 382
Yayın Tarihi: 05.10.2023