TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

MADEN YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR
Odamız tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay tarafından, 11.12.2022 tarih ve 32040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Maden Yönetmeliği"nin; 
32 nci maddesinin 17 nci fıkrasının (b) bendinde geçen; "Ortak proje kapsamında üretim yapan sahalara ayrı ayrı daimî nezaretçi atanabileceği gibi bir daimî nezaretçi de atanabilir." ibaresi ve, 
54 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında geçen; "Bu kapsam dahilinde yürütülen faaliyetler için daimî nezaretçi atanması zorunluluğu yoktur." ibaresi (bu ibare ile 'Kamu kurum ve kuruluşlarının altı aydan az süreli ve toplam bin tondan az olan miktarlardaki hammadde üretimlerinde, daimi nezaretçi atama zorunluğu kaldırılıyor idi) ile ilgili olarak, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmiştir.
Odamız, üyelerinin haklarının korunması için gerekli çalışmaları yürütmeye, her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
Okunma Sayısı: 822
Yayın Tarihi: 25.07.2023