TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 3. ÖĞRENCİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.

Maden Mühendisleri Odası III. Öğrenci Kurultayı, 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde 18 üniversiteden 200 öğrenci delegenin katılımıyla Antalya‘da gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerdeki yerel kurultaylarda tartışılarak oluşturulan "Mühendisin Toplumsal Rolü ve Konumu", "İşsizlik ve İstihdam, Geleceksizlik", "Örgütlülüğün Önemi - Genç Madenci Örgütü ve Anlamı", "Belgelendirme- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği", "Eğitim Sistemi" konularındaki görüşler, kurultayda değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır. Kurultay, "Meslek Odalarının Örgütlenmesinde Öğrenci Örgütlülüğünün Yeri ve Önemi" konulu panelle sona ermiştir. İki gün süren kurultay kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar ana başlıkları ile aşağıda özetlenmiştir:

-Neoliberal politikalardan vazgeçilmelidir.

-Toplumun örgütlenmesinin önündeki engel kaldırılmalıdır.

-YÖK kaldırılmalı, üniversiteler özerk olmalıdır.

-Eğitim temel hak olarak görülmeli, her düzeyde parasız olmalıdır.

-Kolluk kuvvetleri üniversitelerden çıkartılmalıdır.

-Staj Kanunu çıkarılmalı ve her öğrenci uygun koşullarda staj yapabilmelidir.

-Öğrenciler üniversitelerde, söz ve yetki hakkına sahip olmalı, temsiliyetleri güçlendirilmelidir.

-Eğitim, verimlilik gözetilerek anadilde yapılmalı ve buna yönelik bilimsel altyapı geliştirilmelidir.

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim ve yetki mekanizmaları güçlendirilmelidir.

-Kadınların toplumun her alanında maruz kaldıkları, şiddet ve saldırılara karşı eşitlikçi yasalar güçlendirilerek uygulanmalıdır.

-Eğitimde, işe girişte ve iş yerinde cinsiyet ayrımcılığına son verilmelidir.

-Özelleştirmeler durdurulmalı kamu yararı gözetilerek planlı istihdam koşulları yaratılmalıdır.

Bu talepler çerçevesinde;

-Genç Madenci; emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe, şovenizme, sömürüye, özelleştirmelere, toplumsal şiddete, cinsiyet ayrımcılığına, sosyal adaletsizliklere, gelir dağılımındaki adaletsizliklere, savaşa ve silahlanmaya karşı olacaktır.

-Genç madenci, aldığı bilimsel ve teknik eğitimi üretimi, emekten ve halktan yana kullanan kişi olacaktır.

-Genç Madenci; karanlığa karşı aydınlığı, savaşa ve işgale karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, linç kültürüne karşı kardeşliği, sermayeye karşı emeği, baskıya ve zora karşı özgürlüğü savunmaya, neoliberalizme, gericiliğe ve ırkçılığa karşı mücadele bayrağını yükseltmeye devam edecektir.

YAŞASIN ÖZERK DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE MÜCADEMİZ !

HİÇBİR ÖLÜM GÜZEL DEĞİLDİR, MADENCİNİN KADERİNDE ÖLÜM YOKTUR.

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ !

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ !

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ !

Okunma Sayısı: 1092
Yayın Tarihi: 28.11.2011