TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN İŞÇİNİN YAŞAM HAKKI KONULU YILIN İNCELEME ÖDÜLÜ DÜZENLENECEKTİR.

MADEN İŞÇİNİN YAŞAM HAKKI KONULU YILIN İNCELEME ÖDÜLÜ DÜZENLENECEKTİR.

Milliyet Gazetesi tarafından, araştırmacı gazeteci Örsan Öymen`in anısına, Maden İşçinin Yaşam Hakkı konulu yılın inceleme ödülü düzenlenecektir.

MADEN İŞÇİSİNİN YAŞAM HAKKI
Konu kapsamı:
2014`te 354 madenciyi kaybettiğimiz Türkiye`de, maden işçisinin yaşam hakkı nasıl korunacak?
Maden sektörüne bakışta dünya hangi noktada?
Türkiye`deki yasa ve uygulamalar yeterli mi?
Kitlesel enerji ihtiyacı ile sağlıklı çalışma koşulları birbiriyle çelişen kavramlar mıdır?

KATILIM KOŞULLARI
1- Ödüle 1 Nisan 2014`ten sonra kitap olarak yayımlanmış bir yapıtla başvurulabilir. Kitabı meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de önerebilir. Bu durumda öneriye, yapıt sahibinin onayını bildiren imzalı bir yazı eklenmelidir.
2- Ödüle yayımlanmamış dosya halindeki bir çalışmayla da başvurulabilir. Dosya A4 kağıdıyla en az 20, en çok 50 sayfa olmalıdır. Yurt içinden ya da yurt dışından ödüle kitap ya da dosya ile katılan her aday imzalı bir başvuru yazısını mutlaka göndermelidir. Çalışmalar öteki maddelerdeki koşullara uymalı ve Türkçe yazılmış olmalıdır. Başvuru yazısı www.milliyet.com.tr adresinden temin edilebilir.
3- Ödüle yapılan başvurular açıklanmaz, aday yapıtlar kazansın ya da kazanmasın geri verilmez.
4- Ödül sahibine 10 bin TL ile bir ödül belgesi sunulur. Ödül tek olarak verilir, bölüştürülemez, mansiyon yoktur. Ödül kazanan yapıt iki ya da üç kişinin ortak yapıtı ise, para ödülü aralarında bölüştürülür, her birine ödül belgesi verilir.
5- Aday kitaplar ya da dosyalar 9 kopya halinde gönderilmelidir. Başvuru sahibinin bir A4 kağıdını geçmeyen özgeçmişi yine 9 kopya olarak bir adet fotoğrafıyla birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir. Adayların açık adresleri, telefon numaraları, varsa faks numaraları, e-posta adresleri de başvuruda yer almalıdır.
6- Aday yapıtlar 1 Nisan 2015 günü saat 17.00`ye kadar "Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 162 Çağlayan / İstanbul" adresine teslim edilmelidir. Elden teslim yapılabileceği gibi, yurtdışından yapılacak başvurularda eserler en geç 22 Mart 2015`te kargoya ya da postaya, yurtiçi başvurularda ise en geç 25 Mart 2015`te postaya ya da kargoya verilmiş olmalıdır.

SEÇİCİLER KURULU
Eyüp Alabaş (Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı)
Prof. Dr. Ali İhsan Arol (ODTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Levent Kavlak (İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Gündüz Ökten (İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)
Altan Öymen (Gazeteci)
Özgür Özel (CHP milletvekili)
Prof. Dr. İhsan Toroğlu (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Ayhan Yüksel (Maden Mühendisleri Odası Başkanı)

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2015
İletişim: muge.yenidogan@milliyet.com.tr
Tel : 0212 337 92 22

Okunma Sayısı: 289
Yayın Tarihi: 26.02.2015
Dosyalar