TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KPSS Tercihleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

KPSS Tercihleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan ve 19-28 Kasım 2012 tarihleri arasında kamu kurumlarına yerleştirme için tercih başvurusu yapacak üyelerimizle 20 Kasım 2012 salı günü Odamız merkezinde ve bütün şubelerimizde eş zamanlı olarak kamu kurumlarının tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Odamız merkezinde yapılan toplantıda ilginin yoğunluğu gözlenirken şubelerimizde yapılan toplantılara da katılımın olduğu tespit edilmiştir. Toplantılarda [Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN), Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ), Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ,T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları (TCDD), İl Özel İdareleri, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)] gibi maden araması, üretimi, denetimi ve madencilik bilim ve teknolojisinin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarının idari yapılanmalarından üretimlerine, üretim biçimlerine, denetim mekanizmaları, mühendislerin çalışma yaşamı, ücret, lojman ve benzeri sosyal hakları gibi konularda bilgi alış verişi yapılmıştır.

Toplantıda konuşulan ve merak uyandıran konuların başında Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan meslektaşlarımızın sayılarının az olması, çalışma koşulları ve kurumların maaşları sık sorulan sorular arasında yer almıştır. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları nedeniyle kamunun madencilik de ki payının azaldığı, dolayısıyla bu durumun meslektaşlarımızın istihdamını daralttığı,  kadro azlığının meslektaşlarımızı olumsuz yönde etkilediği tespitiyle; özel sektörde çalışma şartlarının ağırlaştığı vurgulanmıştır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarında maden mühendisi emeğinin ve istihdamının artırılması aynı zamanda ülke madenciliğinin sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacaktır. Kadroların arttırılmasına yönelik çalışmaların arttırılması için oda- üye işbirliğine ve dayanışmasına her zamandan  daha çok ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Okunma Sayısı: 1372
Yayın Tarihi: 23.11.2012
Fotoğraf Galerisi