TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALILARIN YAKINLARININ KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMASI

KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN
SİGORTALILARIN YAKINLARININ KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMASI

10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilmelerine yönelik tebliğ 21 Mayıs 2018 tarih ve 30427 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ tam metnine ilgili linkten ulaşabilirisiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-5.htm

Okunma Sayısı: 452
Yayın Tarihi: 21.05.2018